Dit zijn de grootste angsten van ons allemaal

Strong and beautiful Gurung woman with a great sense of humor

Het verliezen van goede vrienden en familie is de grootste angst die gepaard gaat met ouder worden. Dat blijkt uit een onderzoek waarbij een groep mensen jonger dan 60 bevraagd werd.

Zo’n goede 43% van de onderzochte personen gaf aan dat het verliezen van vrienden of familieleden hun grootste bekommernis is bij het ouder worden. Alzheimer komt op de tweede plaats van meest gevreesde ouderdomsverschijnselen. Maar liefst 39% van de mensen lijstte ziekte als hun grootste angst.

De ondervraagde personen zaten het minst in over de evolutie van hun lichamelijke conditie, zowel op het vlak van gewichtsschommelingen als op het vlak van lichamelijke gezondheid. Een meerderheid (52%) van de proefpersonen boven de 60 jaar was heel erg bezorgd over Alzheimer op latere leeftijd, terwijl slechts 29% van de mensen tussen 18 en 24 hier ernstig mee inzat.

Zo’n 15% van de ondervraagden tussen de 18 en de 24 jaar gaf aan dat ze nog totaal niet nadenken over hoe hun leven er op die leeftijd zal uitzien.