Nieuwe uitvinding maakt leven met slaapapneu gemakkelijker

Slaapapneu bij rugslapers kan drastisch worden teruggedrongen met een nieuwe, innovatieve sensor die trilt van zodra de slaper op de rug gaat liggen. Dat blijkt uit een studie van het UZA en UAntwerpen.

Bij slaapapneu klapt de luchtweg tijdens de slaap toe, waardoor de ademhaling meer dan vijf keer per uur stokt gedurende zo’n 10 seconden. Hevig snurken, vermoeidheid en prikkelbaarheid zijn de belangrijkste tekenen van deze chronische aandoening. In de ergste gevallen kan slaapapneu leiden tot hart- en vaatziekten, diabetes, depressies en verkeersongevallen. Wanneer de slaaphouding de boosdoener is, spreekt men van positioneel obstructief slaapapneu of POSA. Naar schatting lijden een half miljoen Belgen aan deze aandoening.

Bij rugslapers werd vroeger wel eens een tennisbal op de rugzijde van de pyjama genaaid om de slaaphouding te beïnvloeden. Comfortabel is anders, daarom kwam recent de Slaap Positie Trainer op de markt. Dit kleine, lichte, inventieve toestel draag je op de borst, terwijl de sensoren de slaaphouding meten. Zodra je op je rug gaat liggen, geeft het toestel een lichte trilling waardoor je onmiddellijk een andere houding aanneemt.

“Dit toestel heeft veelbelovende resultaten, enerzijds in het verlagen van de ernst van obstructief slaapapneu en anderzijds met grote winst in patiënttevredenheid”, besluit hoofdonderzoeker Olivier Vanderveken.