Belg is duurzaamheid moe

A person shows unroasted fairtrade coffee beans during the exhibition "World of coffee", on June 27, 2013, in Nice, southeastern France. AFP PHOTO / JEAN CHRISTOPHE MAGNENET

De Belg ligt niet langer wakker van fairtrade, dierenwelzijn en het milieu. Eén op drie erkent duurzaamheidsmoe te zijn.

Dat blijkt uit een onderzoek bij 1.000 Belgen door het onafhankelijk studiebureau iVox in opdracht van het nieuwe duurzaamheidsnetwerk ‘The Shift’. Een op vier ergert zich er zelfs aan. De voorkeur gaat naar een concreter begrip dat dichter bij de burger staat en meer transparantie en duidelijkheid over initiatieven dient.

Diezelfde trend zien we ook in het dagdagelijkse leven. Slechts een op drie beschrijft zichzelf als een duurzame burger en meer dan 40% van de Belgen geeft toe comfort en prijs te verkiezen boven duurzaamheid. Toch is er niet alleen slecht nieuws: zowat de helft van alle Belgen willen best een tandje bijsteken.

14272922640_7f3429e7d2_oMilieu & armoede

We maken ons vooral zorgen over de opwarming van het klimaat, milieuvervuiling en waterschaarste. Maar ook binnenlandse armoede en jeugdwerkloosheid scoren hoog op onze zorgenlijst. De eerste stappen naar duurzaamheid die Belgen willen ondernemen, zijn energiezuiniger wonen, de eetgewoonten aanpassen en afval recycleren. Professioneel is een ruime meerderheid (67%) bereid om zich tijdens de werkuren effectief in te zetten voor duurzaamheidsprojecten. Voor een echte verandering kijkt de Belg in de eerste plaats naar anderen: de overheid, bedrijven en NGO’s.

«We maken de stap van denken naar doen»

Omdat duurzaamheidsdenken aan een nieuw elan toe is, gaan de duurzaamheidsnetwerken Kauri en Business & Society Belgium op in één nieuw duurzaamheidsnetwerk. Onder de noemer ‘The Shift’ gaan bedrijven en non-profitorganisaties samenwerken om te werken aan een concrete en meer lokale invulling van duurzaamheid. «We voelen dat duurzaamheid de stap van denken naar doen moet zetten», verduidelijkt David Leyssens van The Shift.