“Een gom is nefast voor de ontwikkeling van een kind”

Vlakgommen zijn “een instrument van de duivel” en zouden verbannen moeten worden uit de klaslokalen omdat ze kinderen zich doen schamen om hun fouten. Aldus een gerenommeerd Brits professor.

Guy Claxton, die een cognitief wetenschapper is, zei dat scholen studenten net moeten aanmoedigen om hun fouten te erkennen, omdat de “grote wereld” ook zo werkt. Verder pleit hij ervoor dat scholen moeten afstappen van het idee dat cijfers het belangrijkste doel zijn. Die uitspraken volgden op zijn onderzoek dat ook uitwees dat volharding en nieuwsgierigheid twee essentiële begrippen zijn in het succes van een leerling.

Guy-Claxton-1_3318445dIn een interview met de Britse krant The Daily Thelegraph zei de professor: “De gom is een instrument van de duivel omdat het een gevoel van schaamte creëert bij het maken van een fout. Het is een manier waarop je jezelf bedriegt, het lijkt alsof je geen fout maakte, alsof je het vanaf de eerste keer correct had. Dat gebeurt er wanneer je een fout maakt en de juiste oplossing in de plaats kan schrijven.”

“We hebben nood aan een cultuur waarin kinderen niet bang zijn om fouten te maken, waarin ze hun fouten onder ogen kunnen zien en eruit kunnen leren zodat ze dezelfde fout niet herhalen. Ze moeten geïnteresseerd raken in het proces om het juiste antwoord te zoeken, want zo werkt het ook in het echte leven.”

“Ban de gom, zet in elke school een groot bord met een gom op en er een dikke rode streep over. Laat je kinderen hun fouten niet verstoppen, maar maak ze duidelijk dat ze eruit moeten leren.”

Zijn punt om gommen uit de klaslokalen te bannen is een deel van een groter debat over het afstand nemen van zuiver resultaten, en meer te werken op het karakter van de studenten om ze zo voor te bereiden voor een leven van werkende mens.

De Amerikaanse auteur Paul Tough, die met Educating Ruby een boek schreef over hoe je karakter opbouwt bij studenten, zei: “School moet niet alleen een plaats zijn waar je de juiste antwoorden moet kunnen geven om te slagen. Het zou een echte voorbereiding moeten zijn voor alle kinderen voor het echte leven. We moeten het verschil tussen leren en het ‘echte leven’ zo klein mogelijk maken, en dat begint in de school.”