Debat Finance & Verzekeringen: Vind je job in sector verzekeringen

Wat opvalt wanneer je met mensen spreekt die in de verzekeringssector werken? Het is een zeer fijne sector om in te werken. Je vindt er een inhoudelijk boeiende job, gecombineerd met opleidingen, afwisselende taken, flexibele uren en stabiele werkomgeving. Welke kansen liggen op je te wachten?

Noem eens een van de meest stabiele sectoren van het land? Inderdaad. De verzekeringssector. Schadegevallen zijn er steeds. De terugloop van het aantal levensverzekeringen door wettelijke aanpassingen, heeft niet tot jobverlies geleid. Integendeel. Er wordt gerekruteerd. Dat vraagt om uitleg.

Aan de tafel van het HR-debat bij Metro: Elodie Damiano, HR-officer bij NN Belgium (de vroegere verzekeringsactiviteiten van ING), Wauthier Robyns, directeur bij de Beroepsvereniging van Verzekeringsondernemingen Assuralia, Carina Stollenwerk, HR manager bij Fidea en Jean-Louis Wattiez, HR en facility director bij Federale Verzekeringen.

Naar wie is de verzekeringssector op zoek?

50.000 mensen in België verdienen hun brood in de verzekeringssector. We vinden er heel uiteenlopende profielen in terug, van juridische en verzekeringsspecialisten tot bedienden, zelfstandige makelaars en IT-profielen. Welke profielen worden er vandaag vooral gezocht?

“We zoeken zowel mensen met een specifieke ervaring zoals actuarissen, als dat we open staan voor juniors die we intern opleiden”, zegt Elodie Damiano, HR-officer bij NN Belgium. “Zo hebben we een stagiair opgeleid die vandaag bij ons werkt als actuaris. Bij het selecteren van mensen kijken we vooral naar motivatie, attitude en naar de bereidheid om een leerproces door te gaan. We zoeken eveneens naar een match met onze open en vlakke bedrijfscultuur. Hierin staan 3 waarden centraal: care, clear en commit. Je vindt bij ons een kmo-sfeer, met de voordelen van een grote internationale groep met in totaal 12.000 medewerkers in 17 landen.”

“Ook bij ons zoeken we naar mensen met een combinatie van een goede en leergierige attitude”, zegt Carina Stollenwerk, HR manager bij Fidea, “en met een goede competentie om onder meer dossiers te analyseren. Een match met onze organisatie is zeer belangrijk omdat we mensen willen rekruteren die een langere carrière bij ons willen uitbouwen. Onze organisatie is vrij vlak, met een familiale sfeer. Via projecten werk je vaak in team met zowel collega’s als directie. Dat mensen verantwoordelijkheid krijgen en initiatief kunnen nemen is een belangrijke drijfveer, dit blijkt ook uit de tevredenheidsonderzoeken die we jaarlijks organiseren bij onze medewerkers.”

“We blijven stabiele en aantrekkelijke werkgevers, met een aantrekkelijk salarispakket en een goede balans tussen werk en privé.”

Jean-Louis Wattiez (Federale Verzekeringen)

Wauthier Robyns, directeur bij de Beroepsvereniging van Verzekeringsondernemingen Assuralia ziet inderdaad dat heel veel mensen kansen kunnen grijpen in deze sector. “Vaststelling is dat velen de verzekeringen zijn ingerold, en er blijven werken. Uiteraard kan je opgeleid zijn als actuaris of verzekeringswiskundige, maar veel meer mensen met soms onverwachte diploma’s hadden nooit gedacht in verzekeringen te werken. Ze zijn bij bedrijven beland die voldoende ontwikkeld zijn om brede carrièremogelijkheden te bieden.”

Dat is ook zo bij Federale Verzekeringen. “De laatste jaren is er heel veel geëvolueerd op technologisch vlak”, zegt Jean-Louis Wattiez, HR en facility director bij deze verzekeraar. “We hebben nieuwe distributiekanalen zoals de online verkoop, dossierbeheer via internet, het gebruik van smartphones, enzovoort. Deze maken dat we vandaag zoeken naar specifieke IT-profielen, voornamelijk .net-ontwikkelaars. Komt hierbij de uitdaging van de vergrijzing. Een derde van onze medewerkers is 50 jaar of ouder. Zo zullen er de komende drie jaar een 20-tal commerciëlen uit ons netwerk op pensioen gaan. Hiervoor zoeken we vervanging.”

Welke uitdagingen kent de verzekeringssector?

De uitdagingen van de verzekeringssector zijn terug te vinden in de hele arbeidsmarkt. Veroudering van het personeelsbestand, de snelle digitalisering, het flexibel werken en het moeten en kunnen combineren van verschillende competenties in 1 job. Hoe gaan de bedrijven om met deze uitdagingen?

“De gemiddelde leeftijd van het personeelsbestand bedraagt 42 à 43 jaar, wat aan de hoge kant is”, zegt Wauthier Robyns van Assuralia. “Dit geeft kansen voor jongeren. Verder is de digitalisering van de sector een grote uitdaging voor organisaties, medewerkers, en een nog grotere uitdaging voor zelfstandige makelaars. Ze moeten trachten bij te blijven. Tegelijkertijd denken ze aan de opvolging van hun zaak.”

“Inderdaad alles evolueert”, zegt Elodie Damiano van NN Belgium. “Zowel de functies als de omgeving. Transparantie hierover is enorm belangrijk. Zo is de wetgeving een zeer belangrijke en uitdagende omgevingsfactor. We moeten mensen vinden die de juridische expertise hebben of die deze bij ons willen verwerven via voortdurende opleiding. Verder werken we sinds onze nieuwe kantoren volgens de principes van Het Nieuwe Werken, met flexibele bureaus, een bibliotheek waar rustig werken mogelijk is, plekken om samen te werken en meer mogelijkheden om van thuis uit te werken.”

“We kijken of je motivatie, attitude en de bereidheid om te leren matcht met onze open en vlakke bedrijfscultuur.”

Elodie Damiano (NN Belgium)

“Deze flexibiliteit verwachten jongeren”, vult Carina Stollenwerk van Fidea aan. “Algemeen liggen de verwachtingen van jongeren hoog. Hier zoeken we naar een evenwicht tussen het beantwoorden van deze verwachtingen, gewenste flexibiliteit en wat realistisch is. Zo hebben we tot 80 verschillende werkroosters in onze organisatie en verschillende nieuwe arbeidsvormen. Een hele opdracht voor leidinggevenden om er voor te zorgen dat er samengewerkt kan worden, en de verzekeringsbemiddelaars altijd correct bediend kunnen worden. Maar dit past eveneens in het zorgend karakter van de sector.”

“De stabiliteit is zeker ook een verschil met andere sectoren”, zegt Jean-Louis Wattiez van Federale Verzekeringen. “Ondanks de crisis blijven we stabiele en aantrekkelijke werkgevers. Wij bijvoorbeeld bestaan al 100 jaar. Stabiliteit gecombineerd met een aantrekkelijk salarispakket en een goede balans tussen werk en privé. Toch zijn we als sector zelf sterk in evolutie. Nieuwe regels en technologische evoluties creëren kansen voor sollicitanten.”

Lees morgen over deze kansen in de verzekeringssector in het vervolg van dit Metro HR-debat.

door Hans Hermans