«De energie lekt uit onze scholen»

Onze scholen verbruiken te veel energie. Dat concludeert Groen op basis van cijfers van de Vlaamse regering. De partij vreest dat de Europese doelstellingen in het gedrang komen.

Waarover gaat het?

Vanaf 2021 moeten alle nieuwbouw- of grondige renovatieprojecten bijna-energieneutraal (BEN) zijn. Concreet vraagt de Europese richtlijn dat het energiepeil dan maximum E40 bedraagt. Dankzij het Vlaams decreet over energieprestaties bij scholen daalde het peil vanaf 2008 naar een gemiddelde van E60, blijkt uit cijfers die parlementslid Elisabeth Meuleman (Groen) opvroeg bij minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V).

Wat is het probleem?

Van alle nieuwbouw of grondig verbouwde scholen sinds 2006 voldoen op dit moment slechts 9 van de 456 scholen – die een stedenbouwkundige vergunning hebben aangevraagd – aan het peil van E40. Dat wil zeggen dat 98% er nog boven zit. «Het gaat veel te traag», stelt Meuleman. «Scholen blijven bouwen waar de energie uitlekt getuigt van kortzichtigheid. En dan zwijgen we nog over de oude gebouwen.» Groen wil onder meer dat het decreet wordt aangepast naar een peil van E40 en pleit voor projecten binnen het klimaatfonds en een bijkomend, specifiek budget binnen de energiebegroting.

Hoe reageert de regering?

Minister Crevits wijst erop dat het E-peil tussen 2016 en 2021 opnieuw wordt verstrengd. Op die manier wordt het vaste stramien van een verbetering om de twee jaar aangehouden. Verder bekijkt ze nog hoe eventuele middelen binnen het klimaatfonds kunnen worden aangewend. Extra budget binnen de energiebegroting is niet voorzien. (ma)