65-plussers gaan steeds vaker het criminele pad op

Uit cijfers die zondag werden vrijgegeven door de Zuid-Koreaanse politie blijkt dat tussen 2011 en 2013 het aantal gewelddadige misdrijven door 65-plussers met bijna 40% is gestegen.

Terwijl het algemeen geweten is dat dat de Zuid-Koreaanse bevolking snel veroudert, stijgen de misdaadcijfers bij de oudere bewoners nog sterker. De hoeveelheid 65-plussers steeg jaarlijks gemiddeld met 9.6%, terwijl de criminaliteitsplegers bij die groep steeg met 12%. Wat het nog opmerkelijker maakt is dat de criminaliteitscijfers bij de andere leeftijdsgroepen gelijk bleef of zelfs daalde.

“De belangrijkste reden waarom de misdaadcijfers bij die leeftijdsgroep stijgt is omdat niemand zorg draagt voor hen,” vertelt criminaliteitspsycholoog Lee Soo-jung aan The Korea Observer. “De welzijnsprogramma’s voor de ouderen uitbreiden en leeftijd voorop stellen bij het bepalen van uitkeringen zal misdaad bij ouderen helpen voorkomen.”

Armoede en depressie zijn serieuze problemen bij oudere Koreanen. Volgens de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) leeft 49% van de Koreaanse gepensioneerden onder de armoedegrens.

In een opiniestuk verwijt de Korea Times dat de overheid de stijgende criminaliteit niet geanticipeerd heeft, terwijl demografische evoluties wel van erg nabij opgevolgd worden.

De laatste jaren heeft de overheid geprobeerd om de erg lage geboortecijfers in Zuid-Korea weer op te krikken. Maar in de hoofdstad Seoul zijn er nu voor het eerst meer gepensioneerden dan kinderen, en uit cijfers blijkt dat 250.000 van die ouderen alleen wonen.

SKorea