Australisch bedrijf maakt boze machine die geërgerde klanten nabootst

Een klant is helemaal niet tevreden en schiet uit zijn slof. Veel winkelbedienden weten niet goed hoe ze daar het best op reageren. Australische onderzoekers helpen hen met een machine die de nijdige klanten simuleert.

De machine werd gemaakt met de bedoelingen de klantendiensten te verbeteren. Twee jaar lang verzamelden de onderzoekers de telefoongesprekken naar een Australische bank. Omdat er in zo’n periode veel verschillende scenario’s opduiken, leren de bedienden anticiperen op een resem aan reacties.

Het systeem noemt ‘Radiant’, vernoemd naar een computer gecreëerd door Isaac Asimov in de jaren vijftig van vorige eeuw. Deze computer zou vele vragen beantwoorden en bescherming bieden aan bedrijven.

“Het einddoel is om een machine te maken die tips kan geven aan bedrijven over hoe ze bepaalde situaties met klanten het best oplossen”, vertelt leider van het project, Frank van der Velden.