Maandelijkse staking dreigt op spoor

Spoorvakbond ASTB dreigt ermee om gedurende de rest van het jaar maandelijks te staken. De treinbestuurders vragen een herziening van de loonschalen en het premiesysteem.

Het Autonoom Syndicaat van Treinbestuurders herhaalde gisteren dat het op donderdag 28 mei zal staken. Die actie had de vakbond voorbije zondag al aangekondigd op zijn Facebookpagina. In één adem waarschuwde het ASTB voor meer acties.

«Indien nodig zal er elke maand een stakingsaanzegging worden ingediend, tot eind 2015», klinkt het. De voornamelijk Franstalige bond, die naar eigen zeggen een vierde van de 3.800 treinbestuurders bij de NMBS vertegenwoordigt, eist onder meer een herziening van de loonschalen en het premiesysteem van de bestuurders.

Onverschilligheid

In maart werd nog een stakingsaanzegging opgeschort om voorrang te geven aan de dialoog. Nu die gesprekken volgens ASTB uitblijven, onderneemt de vakbond alsnog actie. «Keer op keer hebben we de goede wil getoond om de dialoog aan te gaan», staat te lezen in een persbericht. «Maar de directies van HR-Rail en Transport, alsmede het kabinet van de minister van Mobiliteit Jacquelin Galant (MR), hebben ervoor gekozen om hun stilzwijgen en onverschilligheid te handhaven.»

Komende acties

Omdat er «geen mogelijkheid tot dialoog meer bestaat», roept de vakbond zijn leden op om het werk neer te leggen van woensdag 27 mei om 22 uur tot vrijdag 29 mei om 3 uur ’s ochtends. «De directie van de NMBS draagt de volle verantwoordelijkheid voor dit sociaal klimaat, alsmede voor de komende stakingsacties, die in de loop van volgende weken en maanden kunnen plaatsvinden», besluit het ASTB.