«Het is een nieuwe vorm van mensenhandel»

Twitter No Maternity Traffic

Dit weekend vond een beurs plaats voor commercieel draagmoederschap. De beurs was op zijn zachts gezegd omstreden en lokte heel wat reacties uit.

Het initiatief ging uit van de Amerikaanse organisatie ‘Men Having Babies’. Ze richtten hun pijlen op homokoppels met een kinderwens en lokten zo’n 200 deelnemers, voornamelijk uit België, Nederland en Frankrijk. Het is voor het eerst dat zo’n beurs neerstrijkt in België. Het doel was een duidelijk overzicht te geven van de mogelijkheden van commercieel draagmoederschap in de VS. Het systeem is niet alleen ingewikkeld, maar ook duur. De prijzen schommelen tussen 77.000 tot 171.000 euro, waarvan slechts een deel naar de draagmoeder zelf gaat.

«Verwerpelijk»

De meningen in ons land over commercieel draagmoederschap zijn verdeeld en verschillende experts bekeken de beurs met argusogen. Zo betoogden een vijftigtal aanhangers van ‘No Maternity Traffic’ aan de ingang van de beurs (foto). Volgens de beweging gaat het om een nieuwe vorm van mensenhandel. «De laatste keer dat je een contract kon sluiten over mensenlevens was in de tijd van de slavernij», schampert Yves Savary, één van de betogers.

Opvallend is dat geen enkele Belgische organisatie deelnam aan de beurs. De Vlaamse holebikoepel Cavaria vond het initiatief te eenzijdig commercieel. Ook Petra De Sutter, diensthoofd gynaecologie aan het UZ Gent en senator voor Groen, was het initiatief niet genegen. «Draagmoederschap moet altruïstisch blijven en mag niet leiden tot het herleiden van de draagmoeder tot een huurbaarmoeder»,zegt ze scherp in De Standaard. «Ik pleit daarom voor een goede politieke regeling zodat mensen niet meer genoodzaakt zijn om hun heil te zoeken in het buitenland.»

Sp.a dringt bij monde van politica Karin Jiroflée eveneens aan op een wettelijke regeling. «De draagmoederbeurs is verwerpelijk. Wij zijn overtuigd dat het niet-commercieel draagmoederschap wettelijk zo snel mogelijk moet geregeld worden om het commerciële uit te sluiten. Er liggen dan ook al wetsvoorstellen neer in de Kamer.»