Bedrijven bang dat drones bijna overal verboden worden

Professionele dronegebruikers vrezen dat er in de toekomst geen ruimte meer zal zijn om drones te laten vliegen boven België. Het huidige voorstel omvat vooral no-flyzones.

Volgens het huidige voorstel, dat uitgewerkt is door het kabinet van minister van Mobiliteit Jacqueline Galant (MR), mogen er geen drones vliegen in luchtruim dat gecontroleerd wordt door Belgocontrol of Defensie. In praktijk zou het gebruik van drones is zowat heel West-Vlaanderen en rond grote steden als Antwerpen, Luik en Charleroi verboden worden. Ook rond Brussel, tot in Leuven en Mechelen, en boven een groot deel van de Ardennen zouden dronevluchten verboden worden volgens het voorstel. Momenteel is het vliegen met drones in de meeste gevallen illegaal omdat er geen aangepaste wetgeving bestaat, maar op veel plaatsen gebeurt het wel. De sector vraagt al lang om een oplossing, maar het dossier bleef tot nu aanslepen.Vlieghoogte

Volgens Koen Meuleman, de voorzitter van de Belgische dronefederatie BeUAS, is dat geen werkbare oplossing. «Als dat voorstel er komt, hebben we een groot probleem. Dan is het gedaan met professioneel dronegebruik.» Heel wat bedrijven maken gebruik van drones, zo telt BeUAS 140 leden. Daar zitten bedrijven tussen die in opdracht van de media werken, maar ook bedrijven die drones gebruiken om bijvoorbeeld windmolens te inspecteren, infrastructuurwerken vanuit de lucht op te volgen of landkaarten te maken. «Drones worden werkelijk overal voor gebruikt» aldus Meuleman. Volgens hem is een oplossing mogelijk. «Wij vragen om pragmatisch te zijn. Zo kan er een maximale vlieghoogte voor drones ingesteld worden en kan er een systeem komen waar dronegebruikers moeten registreren waar en wanneer ze willen vliegen. Zo komen de drones niet in het vaarwater van bemande vliegtuigen. Daarnaast moeten er ook erkende opleidingen komen. We willen daarover samenzitten met het kabinet, maar zij gaan daar niet op in.»

De West-Vlaamse afdeling van Voka uitte haar ongerustheid in een persbericht. «De wetgeving heeft lang op zich laten wachten. Het is goed dat er nu werk van gemaakt wordt», aldus Patrice Bakeroot van Voka. «Maar we vragen wel dat er voldoende ruimte is om met drones te vliegen boven België.» Volgens hem zijn er ook in West-Vlaanderen veel bedrijven die drones willen gebruiken binnen hun bedrijf of een dronebedrijf willen oprichten. «We hopen dat er tegen de zomer een wet is. Dan zal het dronegebruik snel toenemen, er is enorm veel interesse.» Bakeroot geeft aan dat het kabinet-Galant intussen heeft laten weten over de materie in gesprek te willen gaan.

Jelle Mampaey