Vlaanderen telt opnieuw meer verkeersdoden

Vlaanderen telde vorig jaar opnieuw meer doden op de weg, en gaat daarmee in tegen de dalende Belgische tendens. «Een rampjaar», vindt minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA).

Eerst het goede nieuws. Uit cijfers van het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid (BIVV) blijkt dat het aantal verkeersdoden in ons land in 2014 licht is gedaald. Naar schatting vielen er 715 doden op de Belgische wegen, tegenover 724 in 2013, goed voor een daling van 1,2%.

In Vlaanderen gaat het daarentegen de verkeerde kant op. Na 14 jaar van aanhoudende dalingen, vielen er vorig jaar weer meer verkeersdoden. Concreet schat het BIVV dat er in 2014 400 doden vielen op de Vlaamse wegen. Ter vergelijking, tussen 2000 en 2013 halveerde het aantal verkeersdoden in Vlaanderen van 817 naar 384. Het gaat daarbij overigens om mensen die ter plaatse overlijden of binnen de 30 dagen na een ongeval.

Vlaanderen blijft met die cijfers nog ver verwijderd van de eigen doelstelling van maximaal 250 verkeersdoden in 2015 en niet meer dan 200 in 2020.

Maatregelen met lef

Minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) presenteerde de cijfers tijdens het Vlaams Congres Verkeersveiligheid. Hij deed dat naar eigen zeggen met schroom. «2014 was een rampjaar», klonk het kras. «We hebben maatregelen met lef nodig voor een structurele daling van het aantal verkeersdoden.»

Zo breekt hij een lans voor de hervorming van de rijopleiding, met meer aandacht voor sociaal rijgedrag, risico-inschatting en terugkomdagen voor jonge chauffeurs.

Ook controles en boetes wil hij uitbreiden. «In de toekomst zal het aantal trajectcontroles alleen maar toenemen. Bovendien moeten ze mobiel worden, en moeten deze onaangekondigd plaatsvinden.»

Een rijbewijs met punten moet het sluitstuk vormen, aldus de minister. «In het buitenland merken we dat dat systeem leidt tot een daling van slachtoffers met 20%. Als dat mogelijk is, moeten we daar toch werk van maken.» 

(ldc)