“Antwerpen bereikbaar houden tijdens grote wegenwerken, met mobiliteitsgidsen op maat van ondernemingen en organisaties”

De volgende maanden en jaren worden in Antwerpen een aantal belangrijke verkeersassen op een verkeersveilige manier aangelegd. Daarnaast breidt het openbaar vervoer uit en komen er nieuwe fietsnetwerken. Door die werken zijn ondernemingen, scholen en toeristische attracties tijdelijk minder gemakkelijk bereikbaar. Zij mogen tijdens en na de werken op ondersteuning van de afdeling Mobiliteit rekenen. Zo raken werknemers, studenten en bezoekers op een slimme en actieve manier op hun bestemming. Steven Windey, consulent mobiliteit, licht toe.

‘De werken zijn voor de stad een directe aanleiding om extra te investeren in haar bereikbaarheid. Onder de noemer Antwerpen Bereikbaar heeft de stad daarbij uitgebreide aandacht voor zowel infrastructuur als communicatie. Een van de communicatieprojecten is Wijs op weg. We willen burgers stimuleren om op een slimme en actieve manier hun bestemming te bereiken met ons reisadvies op maat. We informeren over de verschillende verplaatsingsmogelijkheden van, naar en door de stad. Dat gaat over verplaatsingen te voet, met de fiets, het openbaar vervoer, carpoolen, … Een combinatie van die vervoersmiddelen is in bepaalde situaties sneller en beter. Zowel voor je portefeuille als voor je gezondheid.’

We brengen in kaart hoe mensen nu reizen
‘Concreet gaat dat zo: op basis van grootte, ligging en bereikbaarheid selecteren we ondernemingen, scholen en toeristische attracties,’ vertelt Steven. ‘Na de selectie brengen we in kaart hoe de mensen nu naar hun bestemming reizen. Zo kunnen we achteraf evalueren of ze hun manier van reizen hebben aangepast na de doortocht van Wijs op weg.’

‘We bieden de geselecteerde ondernemingen en organisaties een communicatietraject aan, waaronder een mobiliteitsgids. Die maken we samen met hen en op hun maat. Naast de vervoersmiddelen en de bereikbaarheid informeert de gids over fiets- en andere vergoedingen en faciliteiten zoals douches en lockers. Getuigenissen van collega’s, medestudenten of bezoekers moeten anderen overtuigen om hun reisgedrag te evalueren.’

Engagement van de onderneming of organisatie
‘We vragen een duidelijk engagement van de onderneming of organisatie. Ze stellen intern een mobiliteitsverantwoordelijke aan die vragen van bezoekers of medewerkers beantwoordt. Daarnaast zoeken ze ambassadeurs die getuigen in de mobiliteitsgids. Ze bezorgen ons zelf quotes en foto’s van die ambassadeurs. Ze geven ons de toelating om hun gids via de stedelijke communicatiekanalen ook extern te verspreiden en ze organiseren zelf interne infomomenten en een infostand in hun gebouwen. Tijdens die infomomenten vertellen collega’s van Werk en Economie en stadsontwikkeling over de werken van de komende jaren. Ik geef toelichting over Wijs op weg en informeer daarbij over verschillende verplaatsingsalternatieven en mogelijke voordelen daarbij, zowel tijdens maar ook na de werken. Wie wil kan aanvullend een persoonlijk reisadviesgesprek krijgen, gepersonaliseerd op maat.’

Europese steun voor Wijs op weg
‘Dankzij Europese steun is Wijs op weg mogelijk,’ besluit Steven. ‘Daar zijn voorwaarden aan verbonden. Zo moeten we tegen juni 2016 ongeveer 15 000 mensen reisadvies geven. Dat aantal halen we als we tussen de 50 en 100 grote ondernemingen, onderwijsinstellingen en toeristische trekpleisters bij Wijs op weg betrekken.’

Meer info: www.antwerpen.be, www.noorderlijn.be en www.wijsopweg.be
Meer info over de Europese projecten: www.ptpcycle-europe.eu en www.switchtravel.eu