Voor het eerst in veertig jaar groeit de wereldeconomie terwijl de CO2-uitstoot niet toenam

Het International Energy Agency (IEA) heeft aangekondigd dat in 2014 de economie op globale schaal groeide, maar de CO2-niveaus hetzelfde bleven. Het is voor het eerst in veertig jaar tijd dat de koolstofdioxide-uitstoot niet simultaan met de economie groeit.

In het verleden was een verminderde uitstoot aan broeikasgassen te wijten aan een economische neergang. Dat komt omdat economische groei vaak gekoppeld wordt aan een verhoogd energieverbruik dat op zijn beurt verantwoordelijk is voor een verhoogde uitstoot. De “ontkoppeling’ van de economie en de uitstoot van CO2 is waarschijnlijk het gevolg van de inspanningen van energiebedrijven om de klimaatverandering te bestrijden volgens het IEA.Vorig jaar bedroeg de uitstoot van broeikasgassen 32,3 miljard ton, een getal dat ongeveer gelijk staat aan de uitstoot in 2013. In de veertig jaar dat het IEA gegevens verzamelt, zijn er nog maar drie perioden geweest dat de atmosferische CO2-concentratie niet steeg: in de vroege jaren 1980, 1992 en 2009. Deze jaren werden ook in verband gebracht met een wereldwijde economische instabiliteit, maar in 2014 groeide de mondiale economie met drie procent.

“Dit geeft hoop dat de mensheid in staat is om samen de klimaatverandering, de belangrijkste bedreiging voor de mensheid, te bestrijden,” zei Fatih Birol, de belangrijkste econoom van IEA.

De verschuiving heeft te maken met de verschuiving naar hernieuwbare hulpbronnen en de inspanningen van de OEASO-landen om duurzame vormen van energie te bevorderen.

Dit betekent echter niet dat de strijd tegen de klimaatverandering voorbij is. De CO2-niveaus in de atmosfeer van de Aarde hebben een recordhoogte bereikt in 2013 en de uitstoot van broeikasgassen blijft een snelle en potentieel rampzalige klimaatverandering beïnvloeden. Birol merkt op dat de gegevens wel een broodnodige impuls kunnen zijn voor onderhandelaars om tot een mondiaal klimaatakkoord te kunnen komen op de klimaattop van de Verenigde Naties in december.