Torfs opnieuw de beste plek om te werken

Gisteren reikte de Vlerick Business School de titel van ‘Best Workplace 2015’ in België uit. Grote winnaars waren software-uitgever EASI en  schoenwinkelketen Torfs.

Jaarlijks verricht de Vlerick Business School in samenwerking met het Great Place to Work Institute Belgium een grootschalig onderzoek naar de ‘Best Workplace’ in ons land. Dat is een werkplaats waar de werknemers hun verantwoordelijken vertrouwen, trots zijn op hun prestaties en plezier beleven in hun werkomgeving.Het onderzoek bestaat uit twee delen: een enquête bij werknemers die peilt naar hun ervaringen en betrokkenheid en een analyse van het personeelsbeleid via een bevraging bij het management. De ervaring van de medewerkers is de belangrijkste waardemeter, de werknemersenquête telt immers voor twee derde van de eindscore. Op basis van het onderzoek krijgen een kleine (minder dan 500 werknemers) en een grote onderneming (meer dan 500 werknemers) de titel van Best Workplace.

Bij de kleine bedrijven ging EASI aan de haal met de titel. Volgens Dirk Buyens, professor Human Resource Management, heeft de uitgever van business software hun overwinning te danken aan het feit dat ze hun werknemers beschouwen als de belangrijkste driver van hun organisatie. Bij de grote bedrijven staat Torfs, net als vorig jaar, bovenaan. De schoenwinkelketen is al jarenlang een vaste waarde in de top 3 van Best Workplaces. «Torfs streeft voortdurend naar tevreden klanten en medewerkers, iets wat volgens hen hand in hand gaat», legt professor Buyens uit.