Mannen gekleed in boerka’s protesteren tegen ongelijkheid

Een paar dagen voor de Internationale Dag voor de rechten van de vrouw, hebben enkele Afghaanse militanten een mars gehouden door de straten van Kabul. De militanten waren allen gekleed in een boerka. Met dit gebaar willen ze hun solidariteit met de Afghaanse vrouwen tonen die tegen hun wil gedwongen worden om de traditionele kledij te dagen.

De boerka werd opgelegd in de late jaren ’90 door de Taliban. Hoewel ze het land niet langer besturen, wordt de kledij nog steeds gedragen. De organisatoren van de mars, genaamd Burqa Men, willen alle vormen van geweld tegen vrouwen opzeggen. “Afghaanse vrouwen worden geconfronteerd met veel problemen in het dagelijkse leven. In feite verkeren vrouwen in een kwetsbaardere positie dan mannen over de hele wereld. De meest mannen, zelfs de best opgeleide, geloven dat de plaats van de vrouw in de keuken is,” legt Zuhal Sarhad Alireza Yasa uit.