Emoticons worden vaker gebruikt bij vreemde talen

Dankzij het internet is het mogelijk om te communiceren met mensen van alle uithoeken van de wereld. De lingua franca van het internet lijkt doorgaans Engels, maar dat is lang niet de moedertaal van elke gebruiker. Sterker zelfs, naar schatting zijn er drie miljard internetgebruikers, maar ‘slechts’ 400 miljoen personen voor wie Engels de moedertaal is. Het is dus niet altijd even eenvoudig om nuances uit te drukken op het internet, maar de oplossing lijkt gevonden. Mensen die zich uitdrukken in een andere taal dan hun moedertaal grijpen blijkbaar sneller naar emoticons. Dat ontdekte een studie van de Universiteit van Washington in de Verenigde Staten.

Emoticons worden steeds vaker gebruikt en zijn stilletjes aan ingeburgerd in de dagdagelijkse geschreven communicatie van vele mensen. De gezichtjes kunnen blijkbaar emoties en nuances van een gesprek duidelijk maken, zelfs als sprake is van een taal- of cultuurbarrière.

“We merken bij tweetalige personen dat sommige patronen die ze vertonen tijdens een tête-à-tête weerspiegelen in hun gebruik van emoticons”, zegt Cecilia Aragon, hoogleraar in ‘Human Centered Design & Engineering’ aan de Universiteit van Washington. Ze onderzoekt nu het gebruikt van emoticons in alledaagse chatsessies op Twitter en online forums. Voor een studie onderzocht ze het chatlogboek van 30 Franstalige astrofysici die in het Engels communiceerden met hun Amerikaanse collega’s.

Dat onderzoek toont aan dat de Franstaligen, die niet in hun moedertaal communiceerden, vaker emoticons gebruikten. Dat gedrag lijkt verwant aan een eerder onderzoek, dat aantoonde dat iemand die niet zijn moedertaal spreekt meer gezichtsuitdrukkingen, gebaren en lichaamstaal gebruikt.

Niet iedereen is even positief over de opkomst van emoticons. Onderzoekers uit Los Angeles beweren dat de gezichtjes communicatie oversimplificeren en dat ze het herkennen van emoties op een echt gezicht bemoeilijken voor jongeren. Een studie die zij vorig jaar uitbrachten, toonde aan dat vijf dagen zonder schermen de non-verbale communicatie van jongeren verbeterde.