Smart City Institute zet zich in voor de ontwikkeling van “Slimme Steden”

Het gloednieuwe Smart City Institute (SCI) is ondergebracht in de Ecole de Gestion van de Universiteit van Luik (HEC-ULg) en ligt in het verlengde van de activiteiten van de leerstoel Duurzame Strategie van Accenture. Het SCI wordt geleid door professor Nathalie Crutzen en geniet de steun van zowel publieke partners (de stad Luik) als privépartners (Accenture en Belfius). Deze nieuwe universitaire instelling heeft de ambitie het onderzoek, de opleiding, de innovatie en het ondernemerschap m.b.t. de “slimme stad” (Smart City) te stimuleren. Dit is het eerste instituut van dat type dat geïntegreerd is in een management school.

Meer dan de helft van de wereldbevolking woont in grote of minder grote stadscentra. In de Europese Unie is dat zelfs 66 % en tegen 2020 zou meer dan 70 % van de wereldbevolking  in steden wonen. De snelle aangroei van de stedelijke bevolking gaat gepaard met talrijke uitdagingen in domeinen zoals mobiliteit, huisvesting, werk, onderwijs, cultuur, veiligheid, water-, afval- en energiebeheer enzovoort.

Deze evolutie vereist dat er ernstig wordt nagedacht over en actie wordt ondernomen voor een duurzame ontwikkeling van die stedelijke ecosystemen en een betere levenskwaliteit voor de burgers. Het is dus essentieel dat de spelers “duurzame strategieën” uitstippelen en in de praktijk brengen, om een economische en sociale omgeving te creëren waarin burgers, ondernemingen en overheid kunnen samenleven en samenwerken.

Het Smart City Institute (SCI) steunt op een origineel partnership tussen een universiteit, een stad en twee privéondernemingen rond het thema van de slimme steden. Het SCI stelt voor dat thema vanuit een bestuurlijk standpunt te benaderen ,en niet puur technisch, al heeft het de vaste wil om er meerdere disciplines bij te betrekken, onder andere in samenwerking met andere faculteiten van de Universiteit van Luik.