Nieuw bier maakt drinken op het werk nuttig

De meeste kantoren verbieden drinken tijdens de kantooruren, maar misschien moeten ze dat heroverwegen want een beetje alcohol kan creatief denken stimuleren.

Onderzoekers aan de Universiteit van Illinois in Chicago hebben gevonden dat een zekere mate van dronkenschap ervoor zorgt dat de creatieve sappen beter stromen. Deelnemers met een bloedalcoholgehalte van minder dan 0,08% presteerden opvallend beter op hun creatieve tests dan hun nuchtere tegenhangers.

De groep die had gedronken moest wel het onderspit delven in tests die het geheugen testten. De onderzoekers stelden vast dat een creatieve piek bereikt wordt wanneer een persoon een BAC-waarde van 0,075% heeft.

En dus werd er een nieuw bier gemaakt met een schaal die zich richt op het vinden van de creatieve piek. The Problem Solver is voorzien van een indicator die bepaalt hoeveel mensen moeten drinken om hun sweet spot te vinden.