8000 jaar geleden kookten mensen al met olijfolie

Onderzoekers vonden de resten van een mediterraans dieet in oude kleipotten uit het 6de millennium voor Christus. Daaruit bleek dat mensen meer dan 8000 jaar geleden al olijfolie kenden en het gebruikten in Israël.

“Dit is het vroegste bewijs van het gebruik van olijfolie in het land en misschien wel in het hele Middellandse Zeegebied,” zeiden Ianir Milveski en Nimrod Getzov van de Israel Anitiquities Authority.

Het team ontdekte de vaten van klei per ongeluk tijdens een opgraving van 2011 tot 2013. Milevski en Getzov wilden weten wat er in de vazen was opgeslagen en dus deden ze onderzoek met een team van de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem Instituut voor Aardwetenschappen.

Uit de analyses bleek dat het aardewerk sporen had van olijfolie uit de Vroeg Chalcolithische periode, een fase van de Bronstijd. In totaal warden er 20 stukken aardewerk onderzocht waarvan er twee zijn die teruggaan tot ongeveer 5800 voor Christus. De bevindingen ondersteunen eerder studies waarin gesuggereerd werd dat mensen de mogelijkheden van olijfboom meer dan 8000 tot 6000 jaar geleden ontdekten.

Archeologen vermoeden dat er ooit een bloeiende olijfolie-industrie was in het noorden van Israël, maar vond daar geen echt bewijs voor.