Ook Karel De Gucht krijgt fikse afscheidspremie

Niet alleen Herman Van Rompuy, sinds begin deze week Europees president af, krijgt een riante afscheidsbonus. Ook Karel De Gucht, die vijf jaar lang Europees Commissaris was, krijgt een flinke vergoeding van minstens 300.000 euro.

Het mandaat van De Gucht (foto links) als Europees Commissaris eindigde op 1 november. Een ‘gewone’ eurocommissaris, zoals De Gucht, heeft een maandelijks brutoloon van 20.832 euro. Dat krijgt ook huidig Europees Commissaris voor Werk en Sociale Zaken Marianne Thyssen.

Bij hun vertrek krijgen eurocommissarissen een afscheidspremie die gelijkstaat aan één maandloon, en worden ook reis- en verhuiskosten terugbetaald. Daarbovenop komt een overgangsvergoeding. Drie jaar lang wordt hen een bedrag uitgekeerd dat tussen de 40 en de 65% van hun basissalaris bedraagt, afhankelijk van hun aantal dienstjaren. Dat leert de website van de Commissie. Gespreid over drie jaar zou dat voor De Gucht om een bedrag tussen de 299.988 en 487.481 euro gaan.

Die vergoeding wordt wel afgetopt. Wanneer de ex-commissaris een nieuwe job heeft, mag de som van zijn nieuwe loon en de overgangsuitkering niet het salaris als Europees Commissaris overschrijden. Bovendien krijgt De Gucht ook vanaf zijn 65ste een pensioen van de Commissie. Op die regeling is ook de afscheidspremie van Herman Van Rompuy (rechts) als ex-voorzitter van de Europese Raad gebaseerd.

Dat is veel geld, beaamt Steven Van Hecke, docent Europese politiek aan de KU Leuven, maar «sommige politici zijn dat wel waard». Bovendien mogen Europese Commissarissen in de eerste achttien maanden na hun vertrek niet in de privésector gaan werken. «Een soort ‘ontluizingsperiode’ is dat, om belangenvermenging tegen te gaan.»

Openbare functies, zoals het burgemeesterschap, mogen wel, net als lesgeven. «De Europese Commissie heeft ook een ethisch comité, dat twijfelgevallen onderzoekt.» Inkomsten tijdens die tussenperiode worden wel van de overgangsvergoeding afgetrokken.

«Het is natuurlijk een morele afweging», aldus Van Hecke. «Is een ex-eurocommissaris zoveel belastinggeld waard? Maar aan de andere kant zijn er ook mensen in de privé-, sport- of entertainmentsector die in hun vuistje lachen als ze zo’n bedragen zien».

Een moeilijke discussie, waarbij er een goed evenwicht gevonden moet worden, zegt de Europa-expert. «Men zegt: ‘If you give peanuts, you get monkeys’. Als je te weinig betaalt trek je geen capabele mensen aan, alleen mensen die zelf al kapitaalkrachtig zijn. Is het salaris te hoog, dan krijg je mensen die alleen geïnteresseerd zijn in het geld en niet in politiek.»