Corporate Social Responsibility

Als maatschappelijk verantwoorde onderneming zet Elia zich in voor de maatschappij, het milieu en het wetenschapsonderwijs.

Elia heeft als opdracht een transparante, niet-discriminerende toegang tot het transmissienet voor elektriciteit te verzekeren. Onze onderneming neemt echter geen genoegen met een letterlijke uitvoering van deze opdracht. Wij willen graag méér doen om een sociale rol van betekenis te spelen in de maatschappij. Voor meer details over ons beleid inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen, kan u terecht op Corporate Social Responsibility van de Elia Groep.

De onderneming vult deze opdracht concreet in via het Elia Fonds, dat wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting. Dit Fonds steunt projecten die vrijetijdsactiviteiten toegankelijker willen maken voor mensen met een verminderde mobiliteit (in de ruime zin van het woord) en draagt zo actief bij aan een maatschappij waarin ieder mens, zonder enige vorm van discriminatie, nieuwe ervaringen kan opdoen. Meer informatie en de lijst met projecten die door het Fonds gesteund worden, vindt u onder Elia Fonds.

Elia steunt en werkt ook mee aan diverse initiatieven. Een aantal initiatieven worden georganiseerd door onze medewerkers (bv. het evenement ‘Télévie’, een geldinzameling ten voordele van de actie Télévie waarbij een van onze masten beklommen wordt). Meer info op Initiatieven.

Technische en wetenschappelijke studies zijn van onschatbare waarde voor Elia. De opleiding van vandaag levert immers de talenten met wie we morgen zullen samenwerken. Zo geeft onze onderneming jongeren de kans kennis te maken met haar activiteiten en functies in diverse omgevingen. Alle details hierover vindt u onder Stakeholder Management.

Elia werkt ook mee aan de ontwikkeling van hernieuwbare energie. Hiervoor ondernemen we concrete acties om de CO2-uitstoot in onze eigen installaties en bij de activiteiten die we uitvoeren, terug te dringen. Meer informatie hierover kan u raadplegen onder Mens & Milieu.