Elia betreedt de wereld van SWOW

SWOW. Wat is dat? Een nieuwe rockband? Een politieke partij? Een nieuw project van IT of Grid Development? Een schrijffout, SNOW? Maar de zomer staat voor de deur. Neen. SWOW staat voor Smart Way of Working. Vier letters die onze manier van samenwerken diepgaand zullen bëinvloeden. We leven immers in een wereld van voortdurende verandering. Succes is dus onmogelijk zonder een goed ontwik- keld aanpassingsvermogen. Met onze nieuwe aanpak willen we de ambities van Elia waarmaken. Een gesprek met Jacques Vandermeiren.

Wat is de motivatie voor deze nieuwe manier van werken?
Jacques Vandermeiren: De bedrijven ondergaan een echte transformatie. De in- teractie met onze stakeholders versnelt en we moeten bijna onmiddellijk reageren. Ook onze middelen evolueren. De interpersoon- lijke relaties veranderen en verstrengelen zich in functie van opportuniteiten en projecten… Om koploper te blijven, moeten we onze ma- nier van werken aanpassen. De Smart Way of Working vormt hiervoor een antwoord.

Betekent dit een grondige verandering voor onze bedrijfscultuur?
Inderdaad, we moeten onze huidige werk- methodes in vraag durven stellen en de weg inslaan naar meer innovatie, creativiteit, teamwerk en – last but not least – meer werkplezier.

Dit klinkt echt revolutionair. Maar houdt het ook geen risico’s in?
Veel ondernemingen hebben het ons al voorgedaan en bewezen dat het kan. Kijk maar naar de FOD Sociale Zaken, bij Frank Van Massenhove, die op dit gebied een pioniersrol speelt, of kijk naar GSK, Bpost en Securex. De mensen zijn efficiënter, creatiever en meer open … maar ook gelukkiger en ontspannen!

Werd het concept speciaal ontwikkeld voor het nieuwe gebouw aan de Monnoyerkaai?
De verhuizing naar site Monnoyer was de perfecte gelegenheid om de bal aan het rollen te brengen. Maar deze verandering past in onze nieuwe visie. Het is meer dan alleen een andere inrichting van de werkruimte: dit is slechts het topje van de ijs- berg. In dit opzicht worden ook andere sites heringericht: voor Emperor (ook de 7de verdieping) liggen de eerste plannen al op tafel voor de omschakeling in 2014. Ook ons nieuwe administratief complex Crealys en de nieuwe hoofdzetel van onze 50Hertz-collega’s in Berlijn volgen ons in dit verhaal.

Als de inrichting van de werkruimte nog maar het topje van de ijsberg is, wat bevindt er zich dan onder de waterspiegel?
De verhoudingen op het werk zullen veranderen: minder hiërarchisch, meer netwerkgericht, meer projectkansen. De verhouding tussen werkgever en werkne- mer, gebaseerd op vertrouwen en wederzijds engagement, wordt niet langer weerspiegeld in het aantal gepresteerde kantooruren, maar eerder in de bijdrage tot de verwezenlijking van de bedrijfsdoelstellingen. Wie van thuis uit kan werken, mag ook rekenen op meer flexibiliteit. Telewerk is dankzij de technologie van vandaag voor bijna alle functies mogelijk, met uitzondering van onze collega’s in de controlecentra, aan het onthaal, bij Facilities en op het terrein.

Kan telewerk dan ook vijf dagen op vijf?
Nee, er moet ruimte blijven voor ontmoetingen en ’kruisbestuiving’. Zelfs al kunnen we dankzij tools als Lync vergaderingen op afstand organiseren, we zullen toch altijd de behoefte hebben om elkaar in levende lijve te ontmoeten. De departementsver- antwoordelijken zullen hierin elk afzonderlijk een goed evenwicht moeten zoeken.

Zijn er nog andere belangrijke veranderingen?
Een andere verhouding met de hiërarchie, de digitalisering van onze documenten – een basisvereiste op vlak van mobiliteit – het optimale gebruik van de technologieën waarover we beschikken…Maar vooral een andere kijk op de zaken! Op deze manier hebben we als werkgever meer aantrek- kingskracht voor de jongeren op de ar- beidsmarkt.

Hoe zal de overgang verlopen?
Er is een volledig stappenplan ontwikkeld voor de communicatie rond dit onderwerp en vooral voor de begeleiding van deze verandering. Iedereen wordt begeleid, ge- informeerd en uitgenodigd om feedback te geven. Ik raad je vooral aan de informatie op Yammer te volgen. We zullen er heel wat aandacht aan besteden, daar mag je op rekenen!