Outplacement is meer dan alleen ontslagen medewerkers begeleiden

Outplacement gaat om meer dan alleen ontslagen medewerkers begeleiden. Zo vroeg Media Markt-Saturn aan Ascento om parallel met de outplacementbegeleiding ook de blijvende medewerkers te begeleiden in hun omgang met de veranderingen in het bedrijf. HR-director Filip De Cuyper van Media Markt-Saturn: ‘We hadden verschillende projecten tegelijk lopen rond één centraal thema: From a Great Place to Work to a Great Place to Shop.’

Iedereen nauw betrokken
Een herstructurering met ontslagen treft inderdaad niet alleen de rechtstreeks betrokken individuen en afdelingen. Het hele bedrijf wordt meegetrokken in een proces dat de waarden, de missie, de samenwerking in vraag stelt. De reorganisatie dreigt voor de blijvers een negatieve kracht op te leveren die de goede werking verstoort. Bij MediaMarkt-Saturn betrokken we medewerkers en leidinggevenden op elk niveau bij het veranderingsproject. Ook de blijvers gingen op zoek naar een nieuwe identiteit, een nieuwe invulling van hun rol in het veranderingsproces.

Zestig ontslagen
Begin 2012 moest Media Markt-Saturn op de Belux-hoofdzetel in Asse-Zellik 47 mensen ontslaan met het oog op de creatie van een shared servicecenter in Rotterdam voor administratieve diensten. Het ging vooral om medewerkers van boekhouding, controlling en IT, eerder jong en goed tot hoger geschoold. Het collectief ontslag kwam als een schok in het succesvolle groeibedrijf, dat nooit eerder te maken had met ingrijpende organisatieveranderingen. Toch was de herstructurering cruciaal als efficiëntiemaatregel in de strijd tegen de oprukkende e-commerce.
Het was vooral belangrijk zo snel mogelijk het engagement van de overblijvende medewerkers op de hoofdzetel te sturen naar een nieuwe toekomst, en het engagement van het winkelpersoneel veilig te stellen tegen de angst voor gelijkaardige maatregelen op winkelniveau.

Begeleidingstraject voor de blijvers
In het begeleidingstraject voor de blijvers kregen de leidinggevenden een centrale rol: zij zijn het die een organisatiebreed draagvlak voor verandering moeten creëren en bewaken. Bovendien begeleiden zij – als coach – het veranderingsproces van hun medewerkers.

Het ingrijpende karakter van de herstructurering bracht heel wat teweeg: die gevoelens en gedachten benoemen is cruciaal, maar niet altijd evident. Daarom kozen we voor een werkbare, laagdrempelige en faciliterende werkvorm, die elke medewerker uitnodigde om uiting te geven aan wat hem of haar bezighoudt. Met creatieve technieken vertaalde elke medewerker – onder begeleiding – zijn of haar eigen beleving in een visueel symbool. Die creatie werd het uitgangspunt en de rode draad door de verschillende stappen van het veranderingstraject.

Het traject heeft er ook zijn naam – ‘verandering in beeld’ – aan te danken.

Ascento startte met luistersessies om het specifieke verhaal van elke afdeling in kaart te brengen. Er was een vragenlijst voor elke medewerker en een individueel intakegesprek met alle leidinggevenden. Daarna werden alle medewerkers nauw betrokken bij de vraag: hoe kunnen we onze talenten, kennis en vaardigheden het best gebruiken om als team sterker en beter worden? De medewerkers kregen de kans om ‘energievreters’ te ventileren. Zo bouwden we aan een gemeenschappelijk draagvlak en een betrokken dialoog over de toekomst van Media Markt-Saturn.

Verbetering in beeld
Gaandeweg engageerden de blijvende medewerkers zich meer om hun schouders verder mee onder de groei van het bedrijf te zetten. Het vervolgtraject kreeg dan ook een andere naam: ‘Verbetering in beeld’.

De bedrijfswaarden autonomie, verantwoordelijkheid en fun kregen een nieuwe glans:

  • Leidinggevenden zijn door training en coaching versterkt in hun rol als peoplemanager, manager, strateeg.
  • Talent en passie worden beter gevaloriseerd.
  • De introductie van evaluatie- en functioneringsgesprekken wordt overwogen als basis voor zichtbare waardering van de medewerkers.
  • Coaching van medewerkers verhoogt de performantie.

De conclusie van Filip De Cuyper: ‘Dat we ook voor de blijvers met Ascento werkten, had zo zijn voordelen: als een externe partner je een spiegel voorhoudt, kun je je gemakkelijker uitspreken zonder je job te riskeren. Dat maakte frustraties bespreekbaar waar de blijvende medewerkers zelfs al vóór het collectief ontslag mee zaten. Het traject stuurde de discussie snel naar wat er echt toe doet. Zo konden we snel elke hulp fijnmazig afstemmen op de bezorgdheden van elk departement. Door de bekwame tussenkomst van Ascento bleef de relatie van vertrouwen en respect tegenover de bedrijfsleiding intact.

Eind 2013 leverde deze ‘case’ Ascento de HR Excellence Award op als beste outplacementkantoor.

Filip De Cuyper: ‘Voor HR-mensen heeft het iets wrangs om te “scoren” als mensen ontslagen worden. Maar ook intern hebben we voor deze herstructurering “felicitaties van de jury” gekregen. Onder andere omdat het ook voor de werknemersvertegenwoordigers snel duidelijk was dat de directie meer begeleiding wou geven dan strikt nodig was, zowel voor de vertrekkers als voor de blijvers. Daardoor zagen ook de syndicale partners dat we echt begaan waren met onze mensen.’

Bij Ascento kunt ook u terecht met al uw vragen over outplacement en voor het volledige outplacementaanbod. We bieden altijd maatwerk en een totaalbenadering met evenwicht tussen individuele coaching en groepssessies, afhankelijk van het talent van de deelnemers en van het beschikbare budget.