Projecten: Horta

Horta is een nieuw te bouwen hoogspanningsstation op een spanning van 380 000 Volt nabij Zomergem.

Het vormt het knooppunt tussen de 380 kV-hoogspanningsverbinding Avelgem-Rodenhuize-Mercator en de nieuwe 380 kV-verbinding naar de kust te Zeebrugge (project Stevin). Het verbindt aldus de noordelijke interconnectie tussen Frankrijk, België en Nederland met de kuststreek.

Het project omvat de bouw van een omsloten hoogspanningsstation van het GIS-type (Gas Insulated Switchgear), in een gebouw ondergebracht nabij de bestaande aftakking naar Eeklo-Noord.

Nut

De investeringen in en rond de haven van Gent zijn sterk aan het stijgen. Deze toename bestaat enerzijds uit de bouw van nieuwe productie-eenheden voor elektriciteit en anderzijds uit een toename van activiteiten in de haven die een stijging van het verbruik van elektriciteit met zich meebrengt.

Als gevolg is in de Gentse regio een bijkomend vermogen vereist vanuit het internationaal 380kV-net naar het industrieel 150kV-net in de provincie Oost-Vlaanderen. Concreet moet een vermogenstransformator 380/150kV worden geplaatst in Rodenhuize. Om deze transformator op een betrouwbare en technisch veilige manier te kunnen uitbaten, is ook de bouw van een 380kV-hoogspanningsstation noodzakelijk langs de bestaande 380kV-luchtlijn die de bestaande stations in Avelgem en Kruibeke (via Rodenhuize) met elkaar verbindt. Het station zal als schakelpost fungeren tussen twee bestaande hoogspanningslijnen.

Aanvullend maakt dit station het op middellange termijn mogelijk het 380kV-hoogspanningsnet uit te bouwen vanuit dit knooppunt naar de haven van Zeebrugge (project Stevin). De nodige bestemmingswijzigingen voor dit project worden doorgevoerd in een afzonderlijke procedure voor de opmaak van een GRUP (gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan).

Inplanting

Het hoogspanningsstation zal worden ingeplant op een locatie in landbouwzone op het grondgebied van Zomergem, tussen de dorpskernen van Zomergem en Lovendegem en nabij de huidige aftakking van de verbinding naar Eeklo-Noord. De locatie is zo dicht mogelijk bij deze bestaande aftakking gekozen om het overspannen van woningen te vermijden.

Vooruitgang

17 februari 2012

De Vlaamse regering stelt het GRUP (gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan) definitief vast.

23 december 2011

De Vlaamse regering beslist principieel tot de definitieve vaststelling van het ontwerp van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Hoogspanningsstation Zomergem’. Het besluit wordt voor advies voorgelegd aan de Raad van State.

18 maart 2011 – 16 mei 2011

Ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP): openbaar onderzoek.

28 januari 2011

Voorlopige vaststelling door de Vlaamse regering van het GRUP ‘Hoogspanningsstation Zomergem’.