Tussen welke huwelijkscontracten kan ik kiezen?

Je staat er misschien niet altijd bij stil, maar een notaris kan je helpen in heel wat belangrijke momenten in je leven. Je gaat trouwen of scheiden? Een huis kopen of verkopen? Je eigen zaak starten? Een notaris is een echte specialist die je begeleidt bij elke stap in die vaak complexe procedures. Elke week ontdek je hier wat hij zoal voor je doet.

Je gaat trouwen? Proficiat! Misschien heb je er tussen alle voorbereidingen door nog niet echt bij stilgestaan, maar jullie kunnen kiezen uit twee verschillende huwelijkscontracten: het wettelijk stelsel en de scheiding van goederen.

Wettelijk stelsel

Het wettelijk stelsel maakt een onderscheid tussen drie vermogens: de eigen goederen van elke partner en het gemeenschappelijk vermogen. Als je voor dit soort huwelijksstelsel kiest, behouden jij en je partner elk wat jullie al hadden vóór het huwelijk, wat jullie later nog erven of krijgen, en wat jullie kopen met jullie eigen geld (geld dat je al had voor het huwelijk of dat je tijdens het huwelijk hebt geërfd of gekregen). Het gemeenschappelijk vermogen is dan weer alles wat jullie tijdens het huwelijk samen kopen, jullie salarissen en de opbrengsten van jullie gemeenschappelijke én eigen goederen (huurgelden, intresten…).

Idem voor de schulden trouwens. Het wettelijk stelsel erkent persoonlijke schulden (die je dus vóór het huwelijk aanging, geërfd hebt of moet betalen als gevolg van een boete of schadevergoeding) en gemeenschappelijke schulden (die jullie samen aangingen of elk apart, ten voordele van jullie gezinswoning, kinderen…).

Als je geen huwelijkscontract afsluit, dan wordt alles automatisch geregeld volgens het wettelijk stelsel. Waarom zou je dan toch zo’n contract laten opstellen? Om die wettelijk voorziene regels aan te vullen of aan te passen! Een eigen goed inbrengen in jullie gemeenschappelijk vermogen bijvoorbeeld, of de goederen beschrijven die jullie elk al hadden voor het huwelijk. Maar je kan ook de verdeling van de gemeenschappelijke goederen laten aanpassen in het geval van overlijden, zodat de langstlevende partner meer krijgt dan wettelijk voorzien.

De scheiding van goederen

Het stelsel van de scheiding van goederen omvat enkel het eigen vermogen van elke partner. Er bestaat dus geen gemeenschappelijk vermogen. Jullie blijven met andere woorden elk eigenaar van jullie eigen goederen en inkomsten. Wat jullie tijdens het huwelijk samen kopen, bezitten jullie in ‘onverdeeldheid’. En ook wat de schulden betreft, blijft elke echtgenoot verantwoordelijk voor zijn eigen schulden. Met één uitzondering: huishoudelijke schulden zijn voor jullie beiden, ongeacht wie ze heeft gemaakt.

De beste keuze?

Naast die twee meest gebruikelijke huwelijkscontracten bestaan er ook nog andere soorten. Welk stelsel is de juiste keuze voor jullie? Daarvoor ga je best eens langs bij een notaris. Hij is een echte expert in die materie en geeft je objectief en onafhankelijk advies. Hij overloopt met jullie de mogelijkheden, zodat jullie met een gerust gemoed de juiste keuze maken. Bovendien kunnen jullie met hulp van de notaris jullie huwelijkstelsel wijzigen, en dit gedurende de ganse periode dat jullie getrouwd zijn. Veel geluk samen!