Agent vrijuit na tip aan vrienden van alcoholcontrole

Een politieagent die via een sms-bericht aan een tiental vrienden had laten weten dat er een WODCA-controle was, is vrijgesproken door het hof van beroep in Antwerpen.

Het parket was van oordeel dat de agent zich schuldig had gemaakt aan schending van het beroepsgeheim. Maar het hof oordeelde dat het beroepsgeheim de belangen van de burgers op het oog heeft en dat die niet waren gekrenkt.

De sms was volgens het hof wel een schending van zijn discretieplicht maar geen schending van het beroepsgeheim.