Erf ik automatisch van mijn partner als we samenwonen?

Je staat er misschien niet altijd bij stil, maar een notaris kan je helpen in heel wat belangrijke momenten in je leven. Je gaat trouwen of scheiden? Een huis kopen of verkopen? Je eigen zaak starten? Een notaris is een echte specialist die je begeleidt bij elke stap in die vaak complexe procedures. Elke week ontdek je hier wat hij zoal voor je doet.

Het is niet omdat je met je partner onder hetzelfde dak leeft dat jullie automatisch van elkaar erven, mocht een van jullie beiden overlijden. Feitelijk samenwonen, garandeert namelijk geen enkel erfrecht. Wil je toch je bezittingen nalaten aan je levensgezel? Dan moet je een testament opmaken. Hou daarbij wel rekening met het verplichte minimumerfdeel van je ouders. Die krijgen elk minstens een vierde. En als je kinderen hebt, hebben die ook elk recht op een derde.

De voordelen van wettelijk samenwonen

Alleen als je wettelijk samenwoont – daarvoor moet je eerst een verklaring afleggen bij de burgerlijke stand van je woonplaats – ontstaat er een automatisch vruchtgebruik op de gezinswoning en de inboedel. Dat betekent dat de langstlevende partner dus in het huis kan blijven wonen (en die woning zelfs kan verhuren) na het overlijden. Maar vergeet niet dat een testament dat vruchtgebruik ook kan afnemen of beperken in de tijd. Zelfs zonder dat de andere partner dat weet! Dit is trouwens een essentieel verschil met het huwelijk, waar het vruchtgebruik op de gezinswoning en de inboedel altijd gegarandeerd is. Werken met een aanwasbeding kan meer garantie bieden. Ook hier bestaan er verschillende mogelijkheden en de notaris zal je de beste aanraden.

Misschien wil je juist meer dan enkel het vruchtgebruik geven aan je partner. Ook hier geldt: wil je meer aan je partner geven, dan moet je een testament opmaken.

Een ander voordeel van wettelijk samenwonen ten opzichte van feitelijk samenwonen, is dat je geen rekening meer hoeft te houden met het minimumerfdeel van je ouders. Wel met dat van jullie kinderen natuurlijk. Je kan dus in principe alles aan je partner geven.

En hoe zit het met de successierechten?

In Vlaanderen geniet je van de laagste successierechten van zodra je 1 jaar samen gedomicilieerd bent. En jullie woning wordt zelfs volledig vrijgesteld na 3 jaar samenwonen. Woon je wettelijk samen? Dan moet je geen successierechten betalen op de gezinswoning. Zelfs als jullie nog geen 3 jaar samenhokken. In Brussel moet je wel wettelijk samenwonen om van de verlaagde tarieven of vrijstelling te profiteren.

Je notaris zorgt ervoor

Je merkt het, er komt heel wat kijken bij het regelen van je erfenis, ook als je niet getrouwd bent. Gelukkig kan je rekenen op de hulp van een notaris. Hij is een echte expert in die materie en weet perfect wat er moet gebeuren. Hij geeft je bovendien objectief en onafhankelijk advies, en reikt je oplossingen op maat aan. Ga dus zeker eens bij hem langs voor meer informatie.