Zes weetjes over windenergie

Windmolens zijn tegenwoordig niet meer weg te denken, en maar goed ook. Zij leveren een belangrijke bijdrage aan de productie van hernieuwbare energie in ons land. Energieproducent EDF Luminus doet een duit in het zakje en wenst haar productie van windenergie te verdubbelen tegen 2016 om zo 150.000 gezinnen te voorzien van groene stroom. Om dat engagement kracht bij te zetten, geven ze ons zes interessante weetjes over windenergie mee.

  1. De eerste windmolen

De mens gebruikt al duizenden jaren de kracht van de wind. Denk maar aan zeilen op schepen of de typisch Nederlandse windmolens, die gebruikt werden om granen te malen. De Schotse professor James Blyth maakte de eerste windmolen die elektriciteit opwekte in 1887 aan zijn vakantiehuisje in Marykirk. Met zijn windmolen had hij meer dan genoeg energie om de lichten te laten branden. Dat energieoverschot bood hij aan Marykirk om hun hoofdstraat te verlichten. De bevolking van Marykirk sloeg zijn aanbod af omdat elektriciteit ‘des duivels’ was volgens hen.

  1. Aeolus, god van de Wind

Het Franse woord voor windmolen, éolienne, heeft zijn naam te danken aan de god Aeolus uit de Griekse mythologie. Aeolus kreeg van Zeus de taak om de winden te bewaren. Hij sloot de noorden-, oosten-, zuiden- en westenwind op in een grot en had de kracht om hen te bedaren en te ontketenen.

  1. Onshore of offshore?

Windmolens worden gebouwd op het land (onshore) en op zee (offshore). De plaatsing van windmolens in zee is bijzonder technisch en duur, maar offshore-toepassingen bieden wel veelbelovende mogelijkheden die onshore-activiteiten aanvullen. EDF Luminus bouwt momenteel enkel windturbines op het land maar moederbedrijf EDF neemt deel aan talrijke offshore projecten in Europa.

  1. Tonnen minder CO2-uitstoot!

Met haar 66 windturbines voorziet EDF Luminus zo’n 77.800 gezinnen van stroom zonder dat daarvoor ook maar een grammetje CO2 wordt opgewekt. Dat zorgt voor een besparing op de uitstoot van CO2 van meer dan 123.000 ton. Bovendien dragen windmolens ook niet bij tot de uitputting van de reserves van fossiele brandstoffen. De constructie van een windmolen veroorzaakt wel CO2-uitstoot, maar die is geneutraliseerd nadat de windmolen zes maanden in gebruik is.

  1. Nauwkeurige metingen

Een windmolen wordt niet zo maar ergens neergepoot. Het projectteam van EDF Luminus doorkruist het hele land op zoek naar de meest windrijke plekjes. Met geavanceerde windmeetapparatuur en computermodellen bepalen ingenieurs hoe windrijk een bepaalde plaats is. Daarnaast wordt er ook gekeken naar milieueffectenrapporten die uitgevoerd worden door gespecialiseerde, onafhankelijke en erkende bureaus. Een windturbine moet ook minstens 250 meter verwijderd zijn van woningen.

6. Geluid

Het draaien van een windmolen wekt geluid op maar geen geluidoverlast. Een windturbine op een afstand van 500 meter produceert nog een geluid van 35 decibel. Dat is evenveel als een rustig gesprek. Een autoweg of de wind zelf maken meer geluid dan windturbines. Het geluid van een windmolen wordt dan vaak ook overstemd door die geluiden en is nauwelijks merkbaar