Windenergie, de duurzame manier om energie te produceren

Energie is momenteel een brandend actueel thema. Zo maakte de Creg, de regulator voor elektriciteits- en aardgasmarkt,  deze week bekend dat de elektriciteitsprijzen voor particulieren in 2013 met 24 procent zijn gedaald. In datzelfde verslag staat ook aan dat het aandeel van de productie van hernieuwbare energie in ons land gestegen is. In 2012 kwam slechts 12 procent. van de hernieuwbare energie in België van eigen bodem, in 2013 steeg dat naar 25 procent. Windmolens zijn een belangrijk onderdeel in de productie van die hernieuwbare energie.

Zo telde ons land aan het einde van 2013 615 windmolens, goed voor een capaciteit van 1.540 MW. EDF Luminus, de moederonderneming van Luminus, bezit 66 windturbines. Daarmee voorzien ze zo’n 77.800 gezinnen van CO2-neutrale energie uit een hernieuwbare bron. En dat is nog maar het begin.

EDF Luminus is een belangrijke producent van groene energie. Al vijftig jaar investeren zij in stroom uit hernieuwbare bronnen. Denk daarbij aan elektriciteit uit waterkracht en de wind. Zo installeerde de energieproducent in 1954 al twee waterkrachtcentrales.

Sinds 2001 gaat EDF Luminus op zoek naar duurzame oplossingen om windenergie te produceren. In 2005 opende het bedrijf zijn eerste windmolenpark, met zes windturbines met elk een capaciteit van 1,5 MW. In het totaal nam de producent 23 windmolens in dienst dat jaar. Sindsdien stijgt het aantal windmolens gestaag. Eind 2013 had de energieproducent zestig windmolens.§

Het opwekken van windenergie lijkt de wind in de zeilen te hebben. Er worden steeds meer windturbines geplaatst en ook EDF Luminus draagt zijn steentje bij. Zo wenst de energieproducent zijn aantal windmolens te verdubbelen tegen eind 2016. De bedoeling is dat EDF Luminus dan meer dan 150.000 gezinnen voorziet van milieuvriendelijke stroom. Dat is alvast een stap in de goede richting om ons land te voorzien van duurzame, groene elektriciteit.

§ Naast windenergie investeert EDF Luminus nog in andere methodes om elektriciteit op te wekken. Ze is niet enkel afhankelijk van de wind voor de productie van elektriciteit.