Financiën zoekt 700 werknemers

De FOD Financiën zoekt maar liefst 700 kandidaat-werknemers. Daarvan kunnen 150 meteen in dienst treden, de anderen komen op de reservelijst terecht. Toch is er meer personeel dat afvloeit dan er nieuwe aanwervingen zijn.

Bij de 700 vacatures zijn er 400 Nederlandstalige, waarvan 100 op korte termijn in dienst kunnen treden. Na nauwelijks drie dagen hebben zich al 892 Franstalige en 411 Nederlandstalige kandidaten gemeld.

Opvallend is dat de overheidsdienst benadrukt dat ook net afgestudeerden een goede kans maken. Bovendien komt elk bachelordiploma in aanmerking. «De schaarste aan afgestudeerde bachelors op de arbeidsmarkt, vooral in Vlaanderen, heeft ons ertoe aangezet om de vacatures open te stellen voor alle bachelordiploma’s», aldus woordvoerder Francis Adyns. «Bij de vorige selectierondes waren er niet voldoende kandidaten om de noden op te vullen.» Aangezien de focus ligt op algemene vaardigheden en motivatie, zullen de nieuwe personeelsleden een uitgebreide gespecialiseerde opleiding krijgen.

De grote aanwervingsronde betekent echter niet dat het totale aantal personeelsleden toeneemt. Net als de andere overheidsdiensten, moet de FOD Financiën besparen op personeelskosten. In 2014 zullen naar schatting 1085 mensen op een natuurlijke manier afvloeien, in 2015 zouden dat er 1030 zijn. Slechts één op drie werknemers wordt vervangen. Ook de jaren nadien zullen heel wat werknemers afvloeien, aangezien de vergrijzing ook duidelijk merkbaar is bij de FOD Financiën, waardoor een groot aantal werknemers de komende jaren op pensioen zal gaan. De verwachting is dan ook dat heel wat kandidaten die op de reservelijst belanden de komende jaren alsnog aangenomen zullen worden. Met meer dan 23.000 personeelsleden is de FOD Financiën de grootste overheidsinstelling in België.

Heb je interesse? Bekijk hier de vacature via Selor op Metro Jobtime