Igor Lefebvre: “Ik koos voor een strategische sector”

Beantwoordt uw werk als Sustainable Development & Business Innovation Analyst aan uw kinderdroom?
Wat ik doe is in overeenstemming met mijn opleiding en mijn professionele waarden. Ik probeer zowel duurzame ontwikkeling als innovatie op gebied van energie na te streven. Dat vind ik heel boeiend. Nadat ik in verschillende sectoren als consultant gewerkt had, verlegde ik mijn focus naar de energiewereld. Ik zag daar een uitdaging in, zowel op intellectueel als geopolitiek vlak. We hebben het hier over een strategische sector die zeer toekomstgericht is, en daar probeer ik mijn steentje aan bij te dragen.

Wat bevalt u het meest in uw werk?
Er zijn twee aspecten. Het eerste is vooral strategisch, waarbij wordt nagedacht over wat de technologieën van morgen zullen zijn, welke innovaties er moeten gebeuren en in welke richting we moeten evolueren met onze visie op duurzame ontwikkeling. Het tweede is eerder operationeel: ik ben in zekere zin de ‘meneer CO2’ van het bedrijf, die ervoor moet zorgen dat de doelstellingen voor het terugschroeven van de ecologische voetafdruk gehaald worden. Mijn rol als projectleider brengt me in contact met veel verschillende departementen, die niet altijd dezelfde visie hebben. Dat is zeer verrijkend.

“Het gebouw waar ik werk is een technologisch uitstalraam”

Wat is de grootste uitdaging in uw job?
Dit bedrijf heeft een visie op duurzame ontwikkeling. Dat is een centraal element in de bedrijfspolitiek. Het verloop van dit actieplan is echter niet altijd gemakkelijk, want mensen moeten hun mentaliteit en werkwijze eraan aanpassen. De wereld verandert, onze beroepen veranderen, het bedrijf verandert… Deze visie laten doordringen bij mijn collega’s, zelfs diegene die de productie verzorgen, is een zeer mooie uitdaging.

Moet werken voor u ‘gezellig’ zijn?
Uiteraard. Het gebouw van GDF SUEZ, waar ik werk, is een technologisch uitstalraam, zowel op gebied van milieu als van welzijn. Zo zijn er bijvoorbeeld de ‘bubbles’, kleine, intieme vergaderzalen waar je je kan afzonderen om met een collega te overleggen, maar ook de ‘coffee corners’, een groot auditorium, een fitnesszaal… Er heerst ook een zeer innovatieve mobiliteits- politiek. We bevinden ons vlak bij het Noord- station, het is dus logisch dat de trein wordt gepromoot als vervoermiddel van en naar het werk. Het bedrijf heeft ook elektrische voertuigen aan zijn wagenpark toegevoegd, allemaal om de CO2-uitstoot te beperken.

Is het makkelijk om carrière te maken in de Groep?
Talent wordt hier gekoesterd. Er is een uitgebreid HR-programma dat ervoor zorgt dat iedereen kan doorgroeien naargelang zijn wensen en vaardigheden. Bedoeling is om iedereen te helpen evolueren, dankzij carrièreplanning, opleiding en ontwikkeling. Zelf blijf ik ook verder schaven aan mijn vorming, door te werken aan mijn vaardig- heden. Ik zou over twee of drie jaar willen doorstromen naar een functie met meer verantwoordelijkheden.