1 420 auto’s minder in de GDF SUEZ Tower

Hoe kan je werknemers aanzetten tot een ‘ander’ mobiliteitsgedrag? Door hen echte alternatieven voor de auto aan te reiken! Die weg bewandelt ook GDF SUEZ met haar ‘Let’s Choose’ mobiliteitsplan. Intussen hebben al 1 420 medewerkers in de GDF SUEZ Tower hun parkeerplaats onder de toren voor andere opties ingeruild.

Het aanmoedigen van duurzame mobiliteit is een de doelstellingen van de GDF SUEZ Groep. Niet alleen bij haar klanten, maar ook bij haar medewerkers. Precies daarom werd bij de overheveling van een deel van haar teams naar de GDF SUEZ Tower in 2012 het aantal parkeerplaatsen onder het gebouw vlakbij het Brusselse Noordstation bewust beperkt. Een initiatief dat begin dit jaar, bij de afsluiting van de tweede verhuisgolf naar de GDF SUEZ Tower, een verlengstuk kreeg. Sinds april 2014 biedt het gebouw onderdak aan alle teams die voordien over 16 verschillende gebouwen verspreid waren.

Trein, tram, bus, fiets, scooter en zelfs… tablet!
Om haar medewerkers zover te krijgen om het comfort van eigen auto en parkeerplaats op te geven, heeft GDF SUEZ het ‘Let’s Choose’ plan gelanceerd. Hoe werkt het? Personen die afzien van hun parkeerplaats, krijgen een budget dat ze naar believen kunnen besteden aan een hele rist verplaatsingsalternatieven of voordelen. Zoals: treinabonnementen 1ste of 2de klasse, MIVB- en MTB-tickets of -abonnementen, Railease en Railpass, Cambio- en Villo-abonnementen… Maar ook: elektrische fietsen en scooters, tablets, smartphones en zelfs bijkomende gezinsbijslagen.

En het succes bleef niet uit! Momenteel heeft al 75% van de deelnemers aan het ‘Let’s Choose’ plan de auto aan de kant geschoven voor een alternatief transportmiddel. 517 personen kozen voor een NMBS-abonnement in 1ste klasse, 457 gingen voor een abonnement in 2de klasse, 164 verkozen een Railpass- of Railease-kaart en 257 meldden zich aan voor een abonnement bij de MIVB of De Lijn. In totaal hebben 1 420 medewerkers in de GDF SUEZ Tower voor een alternatief transportmiddel gekozen, en meer dan één derde van hen toont zich uitermate tevreden. “Het is niet altijd evident om de auto aan de kant te laten staan, maar de tijd- en geldwinst, de positieve impact op de gezondheid, het gevoel van vrijheid op de fiets of onverwachte ontmoetingen op het openbaar vervoer maken die keuze meer dan de moeite waard”, getuigt een van de deelnemers aan het ‘Let’s Choose’ plan.

14% minder CO2-uitstoot
Dat amper 25% van de medewerkers in de GDF SUEZ Tower voor 2014 een parkeerplaats onder het gebouw of in de buurt heeft aangevraagd, stemt GDF SUEZ tevreden. Dit succes zal de Groep overigens toelaten om haar doelstellingen inzake CO2-uitstootbeperking te halen, want haar duurzame mobiliteitsinspanningen hebben de CO2-uitstoot al met 14% doen dalen.