Wetenschappers bewijzen dat het oog ook wat wilt

De presentatie van een gerecht is echt belangrijk. Dat ontdekten psychologen van Oxford met een onderzoek waarin ze proefpersonen salade lieten eten. De proefpersonen kregen een bord salade met exact dezelfde ingrediënten, enkel de presentatie verschilde. Een groep kreeg een bord salade dat geïnspireerd is op de schilderij van Wassily Kandinsky, een andere groep kreeg een gewone salade en een derde groep kreeg een bord waarop elk ingrediënt netjes gesorteerd was. Voor en na de maaltijd moesten ze een vragenlijst invullen.

Uit die vragenlijsten blijkt nu dat de salade die gebaseerd was op het schilderij lekkerder werd bevonden dan de andere salades, ondanks dat alle salades exact dezelfde ingrediënten hebben. De proefpersonen waren ook bereid om meer te betalen voor de kunstige salade en hadden vooraf al hogere verwachtingen. Tussen de normale en de gesorteerde salade was er weinig verschil.