Negen op tien leerkrachten zijn tevreden met job

Bijna negen op de tien Vlaamse leerkrach- ten zijn tevreden over hun job en zouden er ook opnieuw voor kiezen. Ze benaderen hun job wel op een te conservatieve manier, en dat dreigt het niveau van het onderwijs naar beneden te halen.

De cijfers komen uit het Talis-onderzoek, een grootschalige studie van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwik- keling (Oeso) onder ruim 100.000 leerkrachten en 10.000 schooldirecteuren uit 33 landen. Vergeleken met andere landen voelen Vlaamse leerkrachten zich vrij goed op het werk: bijna negen op de tien zeggen tevreden te zijn op het werk, en zouden ook opnieuw voor hun job kiezen, mochten ze die keuze krijgen.

In Vlaanderen wordt ook op een vrij hoog niveau lesgegeven, zo blijkt. Al staat die kwaliteit momenteel wel op het spel, als gevolg van de te conservatieve manier waarop de leerkrachten hun job invullen. «De gemiddelde Vlaamse leerkracht ziet zijn of haar job erg individueel, en van alle leerkrachten spendeert hij of zij het minst tijd aan communicatie met ouders», legt Dirk Van Damme, de onderwijstopman van de Oeso uit. «Ook op het gebied van feedback scoren onze leerkrachten te laag: er is weinig input van collega’s en er wordt ook te weinig getoetst aan de kennis en de resultaten van de leerlingen. Wanneer ze voor de klas staan, gaat ook niet meer dan drie vierde van de lestijd effectief naar lesgeven. Gemiddeld wordt 13% van de lestijd opgeslorpt door ordehandhaving, en zo’n 8% ervan gaat op in administratieve taken.»

Als aan die conservatieve visie niet wordt gewerkt, dan dreigt het niveau van het Vlaamse onderwijs achteruit te gaan, luidt dan ook de waarschuwing. «Je moet gaan naar samenwerking en communicatie, en investeren in feedback, begeleiding en nascholing», meent Van Damme. «Op al die zaken scoren we in Vlaanderen systematisch laag.»