Je huwelijkscontract kan je ook achteraf nog wijzigen

Je gaat trouwen? Een huis kopen of verkopen? Je eigen zaak starten? Op zulke belangrijke momenten in je leven kan een notaris je met raad en daad bijstaan. Elke week ontdek je hier wat hij zoal voor je doet.

 

Wist je dat het perfect mogelijk is je huwelijksstelsel te wijzigen, ook al ben je al jaren gelukkig getrouwd? Heel wat koppels doen dit om elkaar meer juridische zekerheid te geven, in het geval van een overlijden bijvoorbeeld. Bovendien zijn de formaliteiten de laatste jaren aanzienlijk versoepeld. Je hoeft er zelfs niet meer voor naar de rechtbank. Een bezoekje aan de notaris volstaat!

 

Soorten huwelijkscontract

Eerst een woordje uitleg over welk soort huwelijksstelsels er bestaan. De twee meest gebruikte vormen zijn het wettelijk stelsel en de scheiding van goederen.

In het wettelijk stelsel van gemeenschap worden drie vermogens opgenomen: de eigen goederen van elke echtgenoot (wat die bezat vóór het huwelijk, wat hij later erft of krijgt, goederen die hij koopt met eigen geld…) en het gemeenschappelijk vermogen (wat de echtgenoten tijdens hun huwelijk samen kopen, hun beroepsinkomsten, de opbrengsten van huurgelden, intresten…). Idem voor de schulden.

In het stelsel van de scheiding van goederen zijn er maar twee vermogens: het eigen vermogen van elke echtgenoot. Er bestaat dus geen gemeenschappelijk vermogen. Dat betekent dat elke partner eigenaar blijft van zijn eigen goederen en inkomsten.

 

Wijziging zonder boedelbeschrijving
Je kan deze stelsels dus ook tijdens je huwelijk aanpassen. Willen jullie gehuwd blijven onder hetzelfde stelsel, met slechts een paar kleine aanpassingen? Dan kan je een wijziging zonder boedelbeschrijving (‘kleine wijziging’) vragen. Bijvoorbeeld om een beding toe te voegen, zodat de langstlevende echtgenoot de volledige eigendom van het huwelijksvermogen krijgt. Zelfs als er kinderen zijn.

 

Wijziging met boedelbeschrijving

Willen jullie een totaal ander huwelijksstelsel? Overgaan van scheiding van goederen naar het wettelijk stelsel bijvoorbeeld. Of omgekeerd. Dan moet de notaris een inventaris van alle  goederen opstellen. In dat geval spreken we van een wijziging met boedelbeschrijving (‘grote wijziging’). Dat geldt trouwens ook in het geval een van beide partners uitdrukkelijk om zo’n inventaris vraagt.

 

Welke formaliteiten?
Over de formaliteiten hoef je je geen zorgen te maken. De notaris zorgt voor alles. Hij bezorgt de burgerlijke stand van de gemeente waar je trouwde (en eventueel ook aan de notaris die je vorige huwelijkscontract opstelde) een uittreksel van de wijzigingsakte. Voor de meeste wijzigingen wordt het uittreksel binnen de maand bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

 

Maar ook als je niet meteen van plan bent je huwelijksstelsel te wijzigen, is een bezoekje aan de notaris een goed idee. Hij kan je huwelijkscontract of jullie huidige situatie eens grondig onder de loep nemen en je vertellen of het nog altijd de interessantste regeling voor jullie huwelijk is.