Als goede vrienden uit elkaar

Je gaat trouwen? Een huis kopen of verkopen? Je eigen zaak starten? Op zulke belangrijke momenten in je leven kan een notaris je met raad en daad bijstaan. Elke week ontdek je hier wat hij zoal voor je doet.

Soms loopt niet alles in je leven zoals gepland. Mensen veranderen, slaan een andere weg in of groeien simpelweg uit elkaar. Een echtscheiding is altijd een moeilijke periode maar de juiste afspraken maken, kan al heel wat spanningen wegnemen. Bij een echtscheiding door onderlinge toestemming is het de bedoeling, en zelfs een verplichting, om een algemene regeling te treffen. Dat kan je vastleggen in een echtscheidingsovereenkomst of een zogenaamde “regelingsakte”.

 

Verdelen en afspreken

Wat staat er zoal in die voorafgaande regelingsakte? Eerst en vooral hoe jullie al jullie bezittingen (woning, meubels, huisraad, geld…) zullen verdelen. En dat beslissen jullie zelf, in alle vrijheid. Je hoeft dus geen rekening te houden met wat er in je huwelijkscontract staat. Bovendien regelt zo’n echtscheidingsovereenkomst ook wie wat bijdraagt in eventuele bestaande – of toekomstige – schulden, zoals leningen of belastingen. Indien je de woning wil verkopen of overdragen zal je wel moeten aankloppen bij de notaris. Hij is immers verplicht om de overdracht over te schrijven op het hypotheekkantoor.

De tweede luik van de akte, legt ook nog een heleboel andere zaken duidelijk vast: waar elk van de partners zal wonen tijdens de proefperiode, wie het ouderlijk gezag zal uitoefenen en hoeveel jullie beiden bijdragen aan het levensonderhoud, de opvoeding en de opleiding van jullie kind(eren), het bedrag van het alimentatiegeld, de erfrechtprocedure…

 

Van verzoekschrift tot vonnis

 Nadat jullie regelingsakte is opgemaakt, wordt een verzoekschrift tot echtscheiding bij de rechtbank van eerste aanleg ingediend. Normaal gezien moeten jullie dan twee keer voor de rechter verschijnen (behalve als jullie op dat moment al zes maanden feitelijk gescheiden leven, dan roept de rechter jullie maar één keer op). Een eerste maal binnen de maand nadat het verzoekschrift is ingediend. En een tweede keer drie maanden later.

Kort na die verplichte verschijningen spreekt de rechter een vonnis uit, dat jullie echtscheiding bevestigt. Binnen de drie maanden na dat vonnis past ook de burgerlijke stand jullie status aan. Vanaf dan zijn jullie officieel gescheiden. Als alles goed gaat, is dat geregeld na 7 à 8 maanden. Moeten jullie maar één keer verschijnen, dan kan alles na een viertal maanden afgerond zijn.

 

Een vertrouwenspersoon

Een echtscheiding is jammer genoeg een periode waarin je heel wat aan je hoofd hebt. Gelukkig kan je rekenen op de hulp van een notaris. Hij is een echte expert in het familierecht en weet perfect wat er moet gebeuren. Hij is bovendien een vertrouwenspersoon, die op elk moment onpartijdig en objectief blijft. Want goede afspraken maken goede vrienden, ook al leven die voortaan gescheiden…