Dit is de sollicitatiebrief van Leonardo Da Vinci

Ergens aan het einde van de vijftiende eeuw schreef Leonardo Da Vinci een sollicitatiebrief naar Ludovico Sforza, de leider van Milaan in die tijd. In zijn sollicitatiebrief focust Da Vinci zich vooral op de noden van Sforza en spreekt hij vooral over zijn militaire vernuft. Pas op het einde vermeldt Da Vinci zijn kunstige talenten.

De sollicitatiebrief werkte en Da Vinci vond werk bij Sforza. Tien jaar later was het ook Sforza die aan Da Vinci vroeg om het Laatste Avondmaal te schilderen.

De onderstaande sollicitatiebrief komt uit het boek ‘Leonardo on Painting: An Anthology of Writings by Leonardo da Vinci with a Selection of Documents Relating to His Career‘. 

 

Mijn meest illustere Heer,

Nu ik voldoende verdiensten gezien heb van al diegenen die zichzelf rekenen als meesters en werkmeesters van oorlogsinstrumenten en na te hebben geconstateerd dat de uitvindingen en de prestaties van hen en hun instrumenten  in geen enkel opzicht verschillen met die instrumenten die in gemeenschappelijk gebruik zijn, zal ik trachten , zonder de reputatie van anderen te schaden, om mezelf, mijn geheimen en mijn doelen te ontvouwen, Uwe Excellentie  en ze vervolgens aan te bieden tot uw beschikking. Ik deel hieronder al enkele ideeën die ik effectief in werking kan zetten wanneer de tijd ervoor rijp is.

1 . Ik heb plannen voor zeer lichte , sterke en gemakkelijk draagbare bruggen waarmee je de vijand kan achterna zitten of ontvluchten. De bruggen zullen onverwoestbaar zijn door vuur of door het strijdgewoel. Ze zullen makkelijk in positie te brengen zijn en eenvoudig zijn om op te heffen.

2 . Ik weet hoe je, in de loop van de belegering van een terrein, water uit de grachten kan verwijderen en hoe je een oneindig aantal bruggen, ladders en andere instrumenten maakt die nodig zijn tijdens een dergelijke onderneming.

3 . Ook als men, tijdens het belegeren van een terrein, niet kan doorstappen door een bombardement vanuit een fort, hetzij vanwege de hoogte van de heuvel of de sterkte van de situatie en locatie, heb ik methoden voor de vernietiging van elk fort tenzij het gefundeerd is op een berg.

4. Ik heb ook soorten kanonnen, handig en gemakkelijk draagbaar, waarmee je kleine steentjes als een hagelbui kan schieten; en de rook uit het kanon zal een grote angst in de vijand opwekken door de ernstige schade en de verwarring.

5 . Ook heb ik middelen om geruisloos tot een aangewezen plek door mijnen en geheime bochtige passages te komen, als het nodig zou zijn kan deze machine ook over grachten of een rivier passeren.

6 . Ook zal ik overdekte voertuigen, veilig en onaantastbaar, die de vijand en hun artillerie zullen doordringen, maken. Er is geen enkel aantal gewapende mannen die de voertuigen kunnen doorbreken. En achter deze voertuigen zal de infanterie volgen, geheel ongedeerd en ongehinderd.

7 . Ook, mocht dat nodig zijn, zal ik kanonnen, mortieren en lichte artillerie met een zeer mooie en functionele vormgeving  maken.

8. Indien het gebruik van kanonnen niet mogelijk is, zal ik  katapulten , slingerarmen en andere instrumenten van prachtige efficiëntie monteren die niet in algemeen gebruik zijn. Kortom, als de verscheidenheid van de omstandigheden dit vereist, zal ik een oneindig aantal  instrumenten voor aanval en verdediging maken.

9 . En mocht het tot een zeeslag komen, ik heb voorbeelden van vele instrumenten die zeer geschikt zijn op zee, hetzij in de aanval of in de verdediging , en van vaartuigen, die het vuur van de zwaarste kanonnen kunnen weerstaan​​.

10 . In tijd van vrede kan ik, als er volledige tevredenheid is op elk ander gebied, architectuur en de bouw van zowel publieke als private gebouwen uitvoeren.

Ook kan ik sculpturen maken in marmer, brons en klei. In de schilderkunst kan ik alles wat anderen kunnen, wie het ook mag zijn.

Bovendien kon ik werken aan het bronzen paard dat de onsterfelijke glorie en eeuwige eer van de gunstige herinnering aan Zijn Heerschappij uw vader en van het illustere huis van Sforza uitbeeldt.

En als een van de bovengenoemde dingen onmogelijk lijkt, ben ik te vinden in het park of op eender welke plaats die U zal behagen, Uwe Excellentie , aan wie ik mijzelf beveel met alle mogelijke nederigheid, om alles uit te leggen.