Bart De Wever mag verder werken

Bart De Wever mag verder werken als Informateur. Dat heeft het paleis laten weten in een mededeling:

Zijne Majesteit de Koning heeft deze morgen Dhr. Bart De Wever, Informateur, in audiëntie ontvangen op het Paleis te Brussel. De Informateur heeft aan de Koning een vorderingsverslag uitgebracht over zijn opdracht om de voorwaarden na te gaan voor de snelle totstandkoming van een regering. Op diens voorstel belastte de Koning de Informateur ermee om zijn werkzaamheden verder te zetten, en hem hierover op dinsdag 10 juni een afsluitend verslag neer te leggen.