Dit is hoe slim Amerikanen denken te zijn

De rest van de wereld heeft meestal hun oordeel wel klaar over het intellectuele niveau van de doorsnee Amerikaan maar hoe denken ze er zelf over? De onderzoeksinstelling Yougov nam dat eens onder de loep en stelde tussen 30 april en 2 mei de vraag ‘Zou je zeggen dat je over het algemeen intelligenter, minder intelligent of even intelligent bent als een doorsnee Amerikaan?’.

De resultaten zijn fascinerend. Mannen zijn veel sneller geneigd dan vrouwen om te zeggen dat ze intelligenter zijn dan een doorsnee Amerikaan. Hetzelfde geldt voor politiek onafhankelijke mensen, mensen met een hoger inkomen, mensen uit het westen van Amerika en mensen met een hogere opleiding. Wat niet verrassend is, is dat niemand zegt dat ze veel minder intelligent zijn dan de gemiddelde Amerikaan.

Als je de resultaten per gender bekijkt, valt het op dat één vierde van de mannen zegt dat hij veel intelligenter is dan de doorsnee Amerikaan, terwijl slechts 15% van de vrouwen dat denkt.

Screen-Shot-2014-05-20-at-12.34.52-PM

 

Als je de antwoorden per leeftijdscategorie indeelt, valt vooral op dat de generatie Y en de leeftijdscategorie tussen 45 en 64 jaar zichzelf veel intelligenter vinden. Mensen van de generatie X hebben een veel bescheidener beeld over hun intelligentie.

Screen-Shot-2014-05-20-at-12.53.24-PM

 

Als je de resultaten per inkomenscategorie bekijkt, merk je dat mensen die meer dan 80.000 dollar verdienen geneigd zijn om te zeggen dat ze intellectueel superieur zijn.

Screen-Shot-2014-05-20-at-1.17.35-PM

 

Het onderzoek vroeg ook hoe slim ze een gemiddelde Amerikaan schatten ten opzichte van de rest van de wereld. Ondanks het beeld dat veel Amerikanen denken dat ze superieur zijn aan de rest van de wereld, denkt ongeveer de helft dat een doorsnee Amerikaan even intelligent is als een doorsnee inwoner van de rest van wereld.

Screen-Shot-2014-05-20-at-1.39.49-PM

 

Interessant genoeg zijn het de Amerikanen die zelf geen verdere opleiding hebben gehad die denken dat Amerikanen minder slim zijn dan de rest van de wereld.