Stemt u op basis van argumenten of op basis van emoties? Doe zelf de test

Mensen stemmen niet alleen op basis van argumenten, maar ook op basis van hun intuïtie en spontane gevoelens die politici en partijen bij hen ontlokken.

Stemtesten en peilingen houden daar echter niet of te weinig rekening mee, en daarom schieten ze vaak te- kort in het voorspellen van kiesgedrag. Dat zegt Adriaan Spruyt van de vakgroep Experimenteel-klinische en Gezondheidspychologie van de UGent.

Onderzoekers van de Gentse universiteit hebben daarom een website ontwikkeld waar spontane gevoelens ten opzichte van politieke partijen worden gemeten. Bedoeling is na te gaan of die gevoelens het kiesgedrag effectief mee kunnen helpen voorspellen. De onderzoekers menen dat dit in de toekomst een belangrijke aanvulling kan betekenen op de bestaande meetmethodes.

U kan zelf hier deelnemen aan het onderzoek.