Dansen en zwemmen werken even goed als loonsverhogingen

Het Britse ministerie voor Cultuur, Media en Sport wou onlangs een bedrag kunnen plakken op vrijetijdsactiviteiten. De London School of Economics voerde dit onderzoek uit en drukte de bijdrage van elke activiteit aan het welzijn uit in loonsverhoging op jaarbasis. Daaruit kwamen enkele opmerkelijke resultaten.

Zo zou regelmatig zwemmen gelijkstaan aan een loonsverhoging van 1.993 euro. Af en toe de beentjes los gooien en dansen staat gelijk aan een loonsverhoging van 2.044 euro en de bibliotheek bezoeken is goed voor 1.662 euro. Sommige activiteiten hebben vreemd genoeg een negatief effect. Zo staat een fitnessabonnement gelijk aan loonsverlaging van 1.612 euro en zelf muziek produceren heeft hetzelfde effect als een loonsverlaging van 1.526 euro.

Het ministerie voor Cultuur, Media en Sport liet deze studie uitvoeren zodat ze weten waarop ze moeten inzetten om het volk gelukkiger te maken.

Maar er komt heel wat kritiek op de studie. De Tax Payer’s Alliance noemt de studie ridicuul en hoopt dat de overheid geld niet zal besteden op basis van dit onderzoek.