Dit trucje maakt aftrekken bij het rekenen veel eenvoudiger

Op de lagere school hebben we allemaal geleerd om getallen van elkaar af te trekken. Volgens die methode zet je de twee getallen onder elkaar en moet je de cijfers onafhankelijk van elkaar aftrekken. Als het bovenste cijfer kleiner is dan het onderste cijfer, dan moet je bij het volgende cijfer in het bovenste getal 1 aftrekken. Die 1 wordt dan overgezet naar het vorige cijfer, waardoor de waarde van dat cijfer vergroot met 10. Dan moet je de twee cijfers opnieuw van elkaar aftrekken. Een voorbeeld:

474
-195

Dus hier moet je 5 aftrekken van 4. Dat gaat niet dus je moet de 7 met 1 verminderen. Dan moet je 14 verminderen met 5 om het laatste cijfer, 9, van de uitkomst te krijgen. Voor het tweede getal moet je 9 aftrekken van 6. Dat gaat niet, dus je moet de 4 verminderen met 1. Nu moet je 16 verminderen met 9 om het tweede cijfer, 7, te bekomen. Om het eerste cijfer te bekomen moet je 3 verminderen met 1. Dat is 2, dus de uitkomst is 279. Dat klopt, maar je hebt heel wat stappen gedaan om het te bekomen en dan kan er wel eens een foutje insluipen.

John Carney komt op Facebook met een eenvoudigere manier om getallen van elkaar af te trekken. Met deze methode ‘meet’ je de afstand tussen twee getallen en kijk je naar nabije ronde getallen als ‘wegwijzer’. We nemen hetzelfde voorbeeld van 474 – 195 erbij:

Je begint met naar de 195 te kijken. 195 is 5 verwijderd van 200. 200 is 200 verwijderd van 400. 474 is 74 verwijderd van 400. Nu moet je gewoon de afstanden bij elkaar optellen. 200 + 74 is 274. 274 + 5 is 279. Dezelfde uitkomst maar heel wat minder tussenstappen.

De meeste mensen hebben zichzelf geleerd om zo in hun hoofd te rekenen maar het zou evidenter zijn om kinderen zo te leren aftrekken in plaats van de complexere methode waarbij je moet aftrekken en optellen bij elk cijfer van een getal.