Onderzoek bewijst dat resusaapjes kunnen tellen

Wetenschappers vermoeden al langer dat primaten in staat zijn om te hoofdrekenen en deze nieuwe studie bewijst dat vermoeden. Een onderzoeksteam van Harvard, geleid door Margaret Livingstone, is er in geslaagd om drie resusaapjes de symbolen van de getallen tussen 0 en 25 te leren. Vervolgens leerden ze de aapjes de symbolen op te tellen. Om te bewijzen dat de aapjes de optellingen niet gewoon uit het hoofd leren, moesten ze nadien nieuwe symbolen leren die de getallen tussen 0 en 25 voorstelden. De resusapen bleken in staat hun vorige kennis toe te passen en bleven de simpele rekenoefeningen uitvoeren.

Resusaapje

Het aapje op de bovenstaande foto staat op het punt om de combinatie van 4 en 5 aan te duiden omdat het weet dat dat groter is dan 8. Het aapje wordt in dat geval beloond meer druppels. Volgens de studie kozen de apen in meer dan 50% van de gevallen voor de juiste oplossing, wat aantoont dat het niet toevallig was. Wat ook interessant is, is dat de aapjes vaak een lagere waarde toewezen aan een klein nummer in een vergelijking. Dat toont aan dat het brein van een zoogdier niet logaritmisch nadenkt, dat het dus geen referentiepunt gebruikt om de getallen aan te spiegelen. Dat kan de onderzoekers helpen om beter te begrijpen hoe mensen nummers verwerken.