De intelligentie van de man is af te lezen van het gezicht (maar niet bij een vrouw)

Uit een onderzoek dat verscheen in PLoS One blijkt dat mensen in staat zijn om de intelligentie van een man in te schatten door karakteristieken van het gezicht. Bij vrouwen is dit vreemd genoeg niet het geval.

Voor dat onderzoek lieten wetenschappers van de universiteit van Praag 40 mannen en 40 vrouwen een IQ-test afnemen. Nadien namen zij een foto van die mensen. De onderzoekers vroegen vervolgens aan 160 studenten om de foto’s scores te geven op aantrekkelijkheid en intelligentie.

De resultaten toonden aan dat mensen in staat zijn om de intelligentie van een man in te schatten door een foto van zijn gezicht. Bij vrouwen was er helemaal geen correlatie tussen de intelligentiescores en hun feitelijke IQ.
Uit de resultaten bleek verder dat mannen en vrouwen hogere scores voor intelligentie gaven aan aantrekkelijke mensen. Vooral aantrekkelijke vrouwen kregen een hoger IQ toegewezen door de proefpersonen.

Dit roept natuurlijk vragen op. De wetenschappers hebben al enkele vraagstellingen geformuleerd voor toekomstig onderzoek. Zo willen ze weten of fysieke kenmerken van intelligentie enkel bij mannen voorkomen. Een andere vraag die ze zich nu stellen is of vrouwen zo op hun uiterlijk worden beoordeeld, dat dit een correcte inschatting van hun intelligentie bemoeilijkt.

Uit het onderzoek bleek ook dat er een stereotype bestaat voor een intelligent gezicht. Mensen met een smal gezicht, een smalle kin en een grote neus kregen hogere intelligentiescores toegewezen. Maar dat zijn slechts toegewezen scores, de onderzoekers vonden geen verband tussen IQ en gezichtsstructuur. Hoe mensen intelligentie bij mannen kunnen aflezen is dus nog de vraag.