Knappe sollicitanten maken meer kans

Knappe, verzorgde en emotioneel stabiele mensen maken meer kans op de arbeidsmarkt. Dat blijkt uit onderzoek van de universiteit van Gent. Inschikkelijkheid speelt dan weer geen rol met het oog op een jobgesprek.

De bevindingen volgen uit een experiment waarbij 159 deelnemers in de rol van werkgever aanwervingsbeslis- singen moesten nemen over 22 jobkandidaten die ze enkel via een foto kenden. De bedoeling was om de impact van schoonheid én persoonlijkheid te onderzoeken op de kans om uitgenodigd te worden voor een gesprek. De grote vijf persoonlijkheidsdimensies werden getest: inschikkelijkheid, zorgvuldigheid, emotionele stabiliteit, extraversie en openheid voor ervaringen en ideeën.

«Vooral aantrekkelijkheid en zorgvuldigheid spelen een belangrijke rol», zegt dr. Stijn Baert, die het onderzoek samen met masterstudente Lynn Decuypere uitvoerde. «Kandidaten die beter scoren dan gemiddeld, hebben meer kans om uitgenodigd te worden. Het belang van emotionele stabiliteit blijkt ongeveer half zo groot. Ook extraversie en openheid hebben een positieve impact, al is dat in mindere mate. Enkel inschikkelijkheid speelt geen rol.»

De literatuur geeft een productiviteitsgerelateerde verklaring: knappere werknemers hebben meer zelfvertrouwen, wat hun productiviteit ten goede komt. Al kan er ook sprake zijn van ongelijke behandeling, zelfs wanneer de persoonlijkheidskenmerken de productiviteit niet beïnvloeden. Als de resultaten worden opgedeeld naar het geslacht van de selectieverantwoordelijke, valt op dat ‘openheid voor ervaringen en ideeën’ wordt gewaardeerd door vrouwen, maar geen significant effect heeft op de beslissing van mannen. Tot slot blijkt ‘zorgvuldigheid’ minder van belang voor aantrekkelijke kandidaten.