Vloeit er dan toch water op Mars?

Er bestaan al langer theorieën dat er water op Mars is. Het is nog steeds onduidelijk of er ook echt vloeibaar water op Mars aanwezig is. Aan de onduidelijkheid lijkt een einde te zijn gekomen toen NASA vandaag beelden vrijgaf van vloeibaar water op Mars. Ten minste, dat denken ze toch.

Op de afbeelding ziet u donkere strepen die naar beneden bewegen van een helling. De donkere lijnen zouden water kunnen zijn dat tijdens de warmere zomermaanden vloeibaar is. Maar hoe kan er vloeibaar water zijn op de planeet waar de temperaturen zelfs in de zomermaanden onder het vriespunt liggen? Wetenschappers denken dat het water een soort van natuurlijk antivries bevat. Die hypothese wordt gestaafd met het argument dat het water een verhoogd ijzergehalte zou hebben.

Hoe zeker zijn de wetenschappers nu dat er echt vloeibaar water is op Mars? Nog geen 100%, maar ze zijn dichtbij. Ze hebben nog geen hard bewijs dat er vloeibaar water is, maar ze hebben geen andere theorie voor dit fenomeen zonder dat er vloeibaar water aan te pas komt.