«Imago van technici moet beter»

Het imago van technici verbeteren is een werk van lange adem. Nog te vaak worden deze beroepen beschouwd als vuil, vermoeiend of slecht betaald. Diverse bedrijven uit de energie- en de chemiesector, die jaarlijks vele tientallen technische profielen rekruteren, en een hogeschool die technische bachelors opleidt, hebben ons tijdens een recente discussie van het tegendeel overtuigd.

Al jaren is de vaststelling dezelfde, en niet alleen in ons land: jongeren mijden zoveel mogelijk de opleidingen voor technische beroepen. Als gevolg daarvan studeren er te weinig jongeren af in een technische richting – zowel in het secundair als in het hoger onderwijs – om aan de behoeften van de markt te beantwoorden. Christine Smet, die instaat voor rekrutering bij Eandis, bijt meteen de spits af: «Wat de bedrijven onmiddellijk nodig hebben, is een stijging van het aantal inschrijvingen in technische opleidingen, zodat er over enkele jaren meer afgestudeerde jongeren klaarstaan om aan het werk te gaan».

Screen Shot 2014-02-11 at 14.47.17

Om het aantal inschrijvingen te verhogen, moeten we volgens haar duidelijk maken dat er voor technische profielen heel veel werk is, interessante jobs, die vaak gebruik maken van de allernieuwste technologieën. «Maar dat neemt jammer genoeg wel wat tijd in beslag.» Het is een feit: technische beroepen hebben een perceptieprobleem. In ons onder- bewustzijn is een technicus iemand met zijn handen vol smeerolie.

Isabelle Marsiat, directrice van hogeschool EPHEC-ISAT, kan dat bevestigen: «Onze oud-studenten vertellen ons vaak dat ze beschouwd worden als ‘minder goed’ dan een ingenieur, terwijl die uiteindelijk maar twee jaar langer naar school zijn gegaan dan zijzelf. In een bedrijf kunnen bachelors echter terugvallen op een aanzienlijke praktische vakbekwaamheid, en dat mag zeker niet onderschat worden. Dat is een troef, maar ongetwijfeld wordt die niet altijd als dusdanig erkend».