Opbouwende kritiek tijdens evaluatie werkt demotiverend

Niemand gaat beter werken door negatieve feedback op de werkvloer. Dat blijkt uit onderzoek van een groep Amerikaanse universiteiten. Ook voor medewerkers die zich voortdurend willen ontwikkelen, werkt kritiek demotiverend.
Een medewerker prijzen voor zijn realisaties, maar hem of haar tegelijk opbouwende kriek geven met het oog op de toekomst. Het is wellicht de gang van zaken bij het leeuwendeel van alle evaluatiegesprekken. Toch is het niet wenselijk om arbeidskrach- ten al te uitdrukkelijk op hun werkpunten te wijzen, blijkt uit de studie ‘Tevredenheid na evaluatiegesprekken: de rol van feedback en het stellen van doelen’.

Onderzoekers van de Kansas State University, de Eastern Kentucky University en de Texas A&M University gingen na hoe medewerkers reageren op negatieve feedback tijdens evaluatiegesprekken. Ze maakten een onderscheid tussen drie vormen van doelgerichtheid: leren als doel op zich, streven naar goede prestaties en het vermijden van slechte prestaties. De hypothese was dat medewerkers voor wie leren en het ontwikkelen van hun competenties centraal staat, positief zouden reageren op negatieve feedback van hun leidinggevenden. Het zou hen stimuleren om zich nog meer te ontwikkelen. Medewerkers die er vooral op uit zijn om te tonen hoe goed ze presteren en medewerkers die taken vermijden waarin ze kunnen falen, zouden het meest negatief reageren op kritische feedback tijdens een evaluatiegesprek.

Uit een analyse bij 234 stafleden van een Amerikaanse universiteit bleek echter dat iedereen negatief reageert, en dat zelfs op constructieve, kritische feedback. De onderzoekers waarschuwen daarom leidinggevenden voor het gebruik van scores en rankings bij prestatie-evaluaties. «Een goedbedoelde opmerking tijdens een evaluatiegesprek wordt al snel ervaren als negatieve, persoonlijke kritiek. En dat is behoorlijk nefast voor de motivatie van de medewerkers, zelfs voor zij die zeer goed presteren.»