Performantie-auditor

  • Fulltime
  • België
  • 10 maanden geleden geplaatst

Het Rekenhof

Functiebeschrijving

Het Rekenhof wenst auditeurs aan te werven die performantie-audits zullen uitvoeren. In zijn strategisch plan 2015-2019 wil het Rekenhof de klemtoon leggen op performantie-audits over de resultaten van het beleid (beoordelen van doelbereiking en effectiviteit, verklaren van onvoldoende effectief beleid, …)

De (jaarlijkse) selectie van performantie-audits gebeurt op basis van monitoring en risicoanalyse.

Het uitvoeren van een performantie-audit omvat het voorbereiden van de audit (het uitwerken van onderzoeksvragen, normen, onderzoeksmethoden en -technieken, planning), het daadwerkelijk uitvoeren van de audit (gegevensverzameling via diverse onderzoeksmethoden; verwerking van de gegevens via kwantitatieve of kwalitatieve analyses; toetsing aan de normen), het verzorgen van de schriftelijke rapportering aan de geauditeerde, de minister en het parlement in een verslag (met bevindingen, conclusies en aanbevelingen) en ten slotte de nazorg (presentaties over de audit, opvolgen van de impact van de audit, …).

 

Profiel

U beschikt over een master/licentiaatsdiploma uit de studiegebieden “politieke en sociale wetenschappen”, “psychologie en pedagogische wetenschappen”, “economische en toegepaste economische wetenschappen” of “handelswetenschappen en bedrijfskunde”.

U heeft daarnaast ten minste 3 jaar relevante ervaring in wetenschappelijk onderzoek, beleidsevaluatie of performantie-audit.

 

Aanbod:

  • Een statutaire tewerkstelling in een afwisselende en maatschappelijk zinvolle functie;
  • Een minimum brutomaandwedde van 4.476,71 euro (verhoogd naargelang uw ervaring);
  • Maaltijdcheques, een gratis hospitalisatieverzekering, een vergoeding woon-werkverkeer;
  • Een aantrekkelijke vakantieregeling en ruime opleidingsmogelijkheden.

 

Contact

Meer informatie (met o.a. de selectieprocedure) is beschikbaar op de website van het Rekenhof  www.rekenhof.be, rubriek Vacatures, waar u ook het inschrijvingsformulier vindt.

Uiterste inschrijvingsdatum : 13 juni 2016 (datum poststempel).